Buku III-83

283-00

Laman: 1 2

Telah Terbit on 28 Juni 2009 at 00:05  Comments (90)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iii-83/trackback/

RSS feed for comments on this post.

90 KomentarTinggalkan komentar

 1. 2,670,080

  • kliru ding 2,670,130

   • Ki Pandang sing ngilang

    • Ki Ismoyo

     • Ki Kimin

      • Ki Biting

       • Ki Benny

     • nderek ngantri,

      Sugeng enjing Ki Arema
      sami sugeng rawuhipun…?

  • sugeng dalu Ki Arema

 2. gandok sing sijine durung ono isine wes mbukak gandok liyane

  yo wes terusno ..!!!

  • Iya….

   • mulane iku ayo nang di ndeleki sopo sing wani mbukak gandok .
    wong gandok sijine isik ketutup
    kok wes mbukak sana sini.

    • suk senin, mak brubul telung kitan langsung mbrojol tambah rapelane….

     • wah ternyata minggu udah brubul 2 kitab ki ismo

      wes gak kuat nahan koyokane
      mak nbedunduk prull

      • salah lagi ki ismo
       ternyata yg mbrondol
       3 kitab …
       bener2 akhir mingguan

       • ning sing siji
        sik di slempitno
        nang amben..emmm

 3. wis melu antri wae

 4. waaa..telaat hadir

  • ea masih masuk 10 besar

  • Nah lo… tar disetrap ma Ki GD lo….

 5. Cangkruk nang padepokan minggu dini hari…seger tenan nek ono wedang jahe sereh yo…opo ono mentrik sing isih nang pawon yo?

 6. tangi turu kok ngerti2 awakku pindah gandok…iki mesti ki arema dkk iseng nggotong cantrik2 siji2..

  awas konangan jeng seno loh…

 7. absent

 8. melu ngantriiiiiiiiiiiiiii……..

 9. absen juga

 10. seger bar nyedot degan. Antri 282………..

 11. Garwa
  GARWA iku krama inggile bojo utawa sisihan. Garwa iku kanggo wong liya,
  yen kanggo awake dhewe diguna ketembung semah. Garwa, semah, bojo, iku padha bae tumrap lanang lan wadon. Ing basa Indonesia dibedaake, yen
  wadon “istri” , yen lanang “suami” , kaya ing basa Inggris “wife” lan “husband”. Ing basa Jawa, tembung garwa iku yen diwuwuhi katrangan dadi “garwa padmi” lan “garwa ampeyan” iku mung kanggo wanita, awit sing kagungan garwa padmi lan garwa ampeyan utawa selir iku kakung.
  Garwa iku jarwa dhosoke “sigaraning nyawa”. Nyawa siji disigar dadi loro. Ketemuning jodho iku padha karo ketemuning sigaraning nyawa siji lan sijine. Dadi, sing jenenge jodho, garwa, utawa bojo iku ya mung siji, siji ditambah siji dadi sepasang. Dene anane garwa padmi lan garwa ampeyan, iku mung tumrap ratu utawa wong sing gedhe penguwasane.
  Pancen, wiwit biyen mula ana wong lanang sing bojone akeh utawa luwih
  saka siji. Wong kuwi yen wis sarwa kecukupan, omahe apik, mobile apik, pengasilane gedhe, ya banjur tambah pepenginane. Mangan enak, urip kepenak
  wis klakon, banjur kepingin ngrasake enak-kepenak liyane, yaiku rabi maneh. Bojone sing wiwit jaka-lara wis kurang daya tarike, dirasa akeh kekurangan lan mboseni, saya maneh yen katandhing karo wanita liyane kang luwih enom tur
  luwih ayu.
  Pepinginan kaya mangkono iku bisa diarani lumrah ing sadhengah wong
  lanang. Ya mung wong kuwi kahanane beda-beda. Kanggo sing ora sarwa
  turah, kanggone sing uripe pas-pasan, kadhang mikir bae ora kober, marga
  sing dipikir mung kepriye carane nyukupi kabutuhan. Ana uga wong sing
  wis sarwa kecukupan uripe, nanging bisa meper pepenginan sing kaya mangkono mau. Ana uga kang ngugemi menawa bojo iku ya kudu mung siji.
  Rasa bosen lan kurang marem saka pihak siji lan sijine uga asring nyebabake
  pepisahan utawa pegatan. Niat pepisahan mau bisa saka pihak lanang,
  bisa saka pihak wadon. Niat pepisahan iku umume saka pihak sing rumangsa
  posisine luwih kuwat, sing samangsa- mangsa gampang golek ganti utawa
  gantine pancen wis cumepak.
  Barang kang isih anyar iku adate pancen nyenengake, amarga barang sing isih anyar iku pancen katon apik. Barang sing wis lawas iku ora nyenengake, sebab saliyane wis bosen, uga ana bageyan-bageyan sing wis rusak. Nanging barang iku beda karo bojo. Wong bebojoan iku saya lawas saya dawa sejarahe. Sejarah ing kene tegese pengalaman urip bebarengan padha-padha ngrasakake legi-paite panguripan. Saya dawa sejarahe saya akeh lara-lapa kang dialami bebarengan, saya akeh labuh-labet siji lan sijine kanggo mbangun panguripan.
  Ya labuh-labet siji lan sijine lan lara-lapa sing dialami bebarengan iku kang bisa gawe mantebing katresnan ing antarane siji lan sijine. Rasa kurang marem, rasa bosen, iku banjur ilang, anane mung rasa sukur ing Pangeran dene wis pinaringan jodho sing bisa diajak susah utawa seneng.
  Yen wis duwe anak sesambungan ing antarane siji lan sijine saya becik,
  amarga anak iku wewujudaning katresnaning wong loro. Saliyane iku,
  sesambungan ing antarane sedulur-sedulur saka pihak siji lan sijine uga
  wis kebanjur becik. Sering ditembungake: sedulurmu ya sedulurku, sedulurku ya sedulurmu.
  Yen wis ngono kuwi wis ora ana karep lan pepenginan rabi maneh. Siji lan
  sijine tansah kelingan lara-lapa sarta labuh-labete kanggo kulawarga. Senajan uripe sarwa kecukupan, sing lanang ora mentala ngrusak atine sing wadon kanthi rabi maneh. Saya tuwa daya seksuale saya mudhun, nanging katresnan ing antaraning siji lan sijine saya mundhak.
  Dadi, bojo iku sing akeh-akeh ya mung siji. Sing duwe bojo akeh iku mung
  wong sing istimewa, yaiku sing gairah seksuale gedhe, sugih, utawa duwe panguwasa. Yen ora sugih, ora duwe panguwasa, bojo kang luwih saka siji
  iku malah sok nuwuhake rubeda.
  Sumberipun : suara merdeka

 12. Sugeng enjang semuanya…..
  melok antri nggihh….

 13. menunggu dengan sabar…

  Melatih kesabaran ah…. 😀

  seperti sudah punya kesabaran aja nih…

  bagaimana memiiliki kesabaran jika tak pernah bersukur..

  bagaimana mau bersukur.. jika jarang menerima apa yang telah diberikan…

 14. Wilujeng enjing Nyi & Ki

  ngiringan antri ……..

 15. Ketiduran di gandok 282, nglilir terdengar sayup-sayup celoteh cantrik di gandok sebelah, ternyata sudah pada siap sepagi ini di 283…

 16. oʎopǝs ƃuǝɾuǝ ƃuǝƃns
  uǝsqɐ uǝʇoq ıɯɐl
  ɥnɹǝʍɐʞ nsƃuɐƃu ıƃɐl
  ıpund sop ǝlısɐɥ os ɹǝʇuıd oʎodns nnƃɹǝɯ
  “`ǝɥ˙˙˙ǝɥ
  njajal ilmu anyar

 17. jilid 282 durung diwedar wiw ono gandok 283.
  yo mugo-mugo dirapueeeel.
  Sugeng enjang sedulur-sedulur.

 18. Oleh A. Fatih Syuhud
  Ditulis untuk Buletin El-Ukhuwah PP Alkhoirot Putri Karangsuko Malang
  Secara etimologis (istilah) fiqih seorang wanita dianggap dewasa apabila sudah memasuki masa haid, biasanya saat usia 13 – 14 tahun. Setelah memasuki masa inilah berlaku kewajiban dan larangan agama seperti kewajiban salat lima waktu dan larangan bergaul dengan pria yang bukan muhrim. Menurut hukum negara, wanita baru dianggap dewasa saat berusia 17 tahun saat di mana dia mulai memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara penuh seperti hak untuk mengenyam pendidikan, berpartisipasi dalam pemilu, hak untuk menikah, memiliki KTP atau SIM serta kewajiban untuk menaati peraturan pemerintah yang berlaku.

  Dewasa dalam pengertian di atas adalah definisi dewasa yang formal yang terkait dengan hukum tertentu baik hukum islam maupun hukum negara.
  Sedang dewasa dalam tinjauan umum, termasuk dalam tinjauan psikologi, adalah sempurnanya pertumbuhan fisik dan mental seseorang. Pertumbuhan fisik yang normal mudah diketahui karena dapat dilihat oleh pancaindra. Akan tetapi pertumbuhan mental yang sempurna dan matang merupakan hal yang berbeda..
  Dewasa secara mental dapat dilihat dari sikap yang matang dan rasional serta tidak emosional dalam membuat penilaian, dalam bersikap, dalam mengatasi suatu masalah diri sendiri maupun persoalan orang lain. Kalau pertumbuhan fisik akan berhenti pada usia sekitar 20-an tahun, maka kedewasaan adalah proses yang berkembang dalam waktu lama.
  Oleh karena itu, dewasa secara fisik dan umur belum menjamin seseorang menjadi dewasa secara mental, pola pikir dan pola sikap. Al Quran menyebut kedewasaan sikap yang sempurna itu dengan istilah al-akhlaq al-karimah atau budi pekerti yang luhur (QS Al Qalam 68:4)
  Kedewasaan sikap yang sempurna atau al-akhlaq al-karimah adalah sebuah proses panjang yang berliku walaupun tidak mustahil untuk dicapai. Dan hal yang lebih penting lagi adalah kemauan kuat untuk menjalani proses dan keinginan besar untuk mencapainya. Berikut beberapa langkah awal yang perlu dilakukan:
  1. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Apabila gagal atau salah jangan berbohong atau menyalahkan orang lain.
  2. Akui kesalahan yang dilakukan dan berbesar hati meminta maaf. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengoreksinya. Ingat apa yang terjadi, supaya kesalahan serupa tidak terulang lagi.
  3. Cari teman bergaul yang dewasa. Bertemanlah dengan wanita yang Anda anggap lebih dewasa sikapnya yang mau mengeritik Anda. Mintalah nasihat dan saran – dan dengarkan nasihat yang mereka berikan.
  4. Catat sikap-sikap kurang dewasa Anda, baik yang Anda ketahui sendiri ataupun yang dibilang orang lain. Berlatihlah untuk membuangnya satu-persatu.
  5. Hormati orang tua, keluarga dekat dan guru spiritual Anda. Karena mereka yang paling mungkin menyediakan waktu untuk Anda saat Anda sangat membutuhkan bantuan.
  6. Perhatikan dan catat perbuatan apa saja dari teman saja yang paling Anda sukai dan Anda benci. Tiru perbuatan teman Anda yang menyenangkan, dan jangan ditiru sikap mereka yang menyebalkan.[]

 19. Wong kuto & Wong ndeso
  Dalam interaksi sosial sehari-hari, manusia cenderung memberi atribut “kota” sebagai tanda pujian dan label “desa” sebagai ekspresi merendahkan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kita dan orang lain pun merasa senang tak kala mendapat sebutan sebagai “orang kota” kaum perempuan pun sumringah saat dipanggil sebagai “wanita kota” dan merasa kurang nyaman saat mendapat julukan sebagai “orang desa” atau “wanita desa” atau ndesit dalam istilah bahasa Jawa.

  Mengapa kata “kota” menjadi tanda pujian, dan “desa” sebagai simbol “penghinaan”? Bukankah desa lebih sering disebut dalam syair dan lagu sebagai suatu tempat yang indah dengan panorama alam natural tempat deretan sawah, aliran sungai yang bening airnya serta pepohonan dan rerumputan hijau? Begitu juga, bukankah kota dianggap sebagai tempat yang penuh polusi, kotor dan tak bersahabat?
  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesan kota sebagai memiliki atribut yang positif dan desa yang terkesan negatif. Salah satunya yang terpenting adalah bahwa kota mewakili suatu kedinamisan dan progresifitas (kemajuan), sementara desa menyimbolkan kediaman dan keterbelakangan serta kemalasan.
  Situasi kota yang padat, memaksa warga kota untuk terus bergerak dinamis memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak bergerak berarti tidak makan, demikian bahasa sederhananya. Berbeda dengan situasi di desa yang tenang dan tampak “baik” tapi sebenarnya dapat membahayakan bagi jiwa yang lemah. Penduduk desa tidak begitu dituntut untuk bekerja keras; tanpa kerja keras pun mereka dapat makan dari hasil tanaman di sekitar pekarangan rumah mereka. Pada gilirannya, perbedaan situasi kota dan desa ini juga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak masyarakatnya. Sementara masyarakat kota biasa bertindak cepat, lugas dan dinamis, masyarakat desa cenderung berperilaku santai, alaon-alon asal kelakon. Masyarakat kota juga dianggap lebih cepat dalam memperoleh informasi aktual dibanding masyarakat desa, informasi aktual yang dimaksud termasuk tren terbaru di berbagai bidang dari tren baju, musik, wawasan sampai keilmuan.
  Singkatnya, kota identik dengan berbagai unsur positif (walau tidak lepas dari sisi negatif) seperti kerja keras, kemajuan dan kedinamisan; sementara desa berkonotasi sebaliknya: keterbelakangan dan kemalasan. Oleh karena itu, pengertian kota dan desa yang hakiki hendaknya tidak dimaknai secara harfiah dan sempit . Dengan kata lain, atribut “orang kota” atau “orang desa” hendaknya tidak difahami berdasarkan lokasi seseorang berada. Pemahaman geografis semacam ini hanya akan memalingkan pengertian positif yang hakiki dari istilah ini.
  Demikian juga, dalam konteks perempuan, julukan “wanita kota” hendaknya dimaknai sebagai “wanita yang progresif (berkeinginan untuk maju), berwawasan dan selalu bekerja keras” sementara yang disebut dengan “wanita desa” adalah “wanita malas, tak berilmu dan tak memiliki kepribadian kuat.”
  Dengan demikian, kita memaklumi bahwa bisa saja seorang “wanita kota” bertempat tinggal di desa sementara yang disebut “wanita desa” atau “wanita kampungan” berlokasi di kota. Dan inilah pengertian hakiki dari kedua istilah ini.
  Saat hijrah ke Yatsrib, Rasulullah mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah al Munawwaroh atau Kota yang bersinar yang bermakna tempat yang penduduknya memiliki spirit dinamis, progresif, maju dan kerja keras.[] Judul Asli:WANITA KOTA & WANITA DESA, tulisan: A. Fatih Syuhud.

 20. SIFAT PEMINUM KOPI.
  1. Cowok Pendiam
  Melihat secangkir kopi mengepul panas-panas dia hanya diam saja dan hanya memandang jauh ke dalam cangkir itu… sampai kopinya dingin masih didiemin saja…

  2. Cowok Penyabar
  Di depan sudah terhidang kopi panas… dia tunggu dengan sabar sampe kopi itu dingin, terus dia minum pelan-pelan, sesekali disruput dalam-dalam… bisa berjam-jam menikmati secangkir kopi itu…

  3. Cowok Pencemburu
  Gak bisa diem dia liat temennya srupat-sruput kopi aceh sementara dia hanya dapet kopi instan…

  4. Cowok Penyayang
  Sebelum minum kopi dia pegangin cangkir itu… diusap pelan-pelan bibirnya (bibir cangkir maksudnya, siapa tahu ada bakteri nempel ), setelah itu dia berkata… oh my coffee, i miss u, i like u, i need u… slurpssss…

  5. Cowok Gak Penyabar
  Begitu liat di meja ada secangkir kopi dia embat saja tanpa permisi… (bahkan dia rela minum kopi panas-panas… biar gak keburu ketahuan hehehe…)

  6. Cowok Pemalu
  Gak berani nyruput kopi di muka umum… apalagi di depan calom mertua… biasanya dia bawa secangkir kopi itu ke toilet atau kalo nggak mukanya ditutupin koran pas dia minum

  7. Cowok Pelit/Merki
  Habis bikin kopi biasanya dia ludahin dikit, supaya temen2nya gak ada yang berani minum.
  Padahal pas dia meleng dikit, temen2nya ikut2an ngeludahin itu kopi.
  (Hehehe…. minum tuh kopi aroma saliva….)

  • 8. Cowok Peragu
   Kopi sudah diangkat mau diminum, dilewtakkan lagi ke atas meja, berulang-ulang. Banyak alasan: kepanasan, cangkirnya kotor, ada racunnya, kemanisan, dll.

   9. Cowok Penuh curiga
   Setiap mau minum kopi, ditest dulu apakah ada racunnya, apakah gulanya terlalu banyak (dia sakit diabetes), apakah ada campuran garamnya (dia hipertensi), apakah asli atau ada campuran jagungnya.

   10. Cowok Plin-plan
   sudah pesan kopi, setelah diantar kopi minta diganti dengan teh.

   • 11. cowok brangasan
    kitab gak wedar-wedar misuh

 21. Melu mesu diri isuk-isuk sopo ngerti entuk kitab III-82
  Lapor Nyai.

 22. ɥısɐʞɐɯıɹǝʇ
  ˙˙˙qɐʇıʞ 0⇂ ıpɐɾuǝɯ uɐʞɐ lǝdɐɹ uɐp uɐdǝp nƃƃuıɯ uɐuıʞƃunɯǝʞ
  ıuı ıɹɐɥ ɹɐɥpǝʍıp uɐʞɐ ʞɐpıʇ qɐʇıʞ

 23. ʞɐuɐs ıʞ buɐظuǝ buǝbns

  😳
  ikut-ikutan Nyi Untari

  • wolak-walik, nggarahi mumet.

  • ıɥ˙˙ıɥ˙˙ıɥ˙˙ıɥ˙˙˙˙ɹɐɥpǝʍ ıp ʇɐdǝɔ qɐʇıʞ uɐp ƃuısnd ɥɐqɯɐʇ ɹɐıq ‘ɐnɯǝs ɐɾɐ uɐʇnʞı oʎɐ

  • Biar nggak pusing
   Copy lalu paste kembali ke tempat kita membuat huruf terbalik. Hurufnya akan kembali semula….. hi..hi.. lucu tenan hurufnya

 24. SIFAT COWOK dikaitkan dengan Kitab ADBM:
  1. Cowok pemalu
  Sudah diwedar tapi tidak buru-buru download…

  2. Cowok Pendiam
  Sudah diwedar, belum diwedar, diam saja, tidak koment apapun

  3. Cowok Pemarah
  Belum diwedar, cantrik sak padepokan diamuk..

  4. Cowok Pendendam
  Setiap Ki Letung hadir, langsung dikomentari..

  dst..
  ‘ngawur sithik…’

  • Cowok Pusing seperti ɐʎɐqɐƃɐɾ ıʞ, ngenteni kitab…..

  • 5. cowok – yg merasa- bijaksana
   kalau ada cantrik yang sedikit protes (tentang adbm, tentang para bebahu dll) langsung mencak-mencak

   • 6. cowok sirik-an
    kalau ada cantrik yang memberi imbangan agar padepokan adem, dibilang mencak-mencak.

  • Aku iki piye Ki Anatram, ……… klebu cantrik nganggo kriteria sing endi? Kadang2 terima kasih, kadang2 tidak, kadang2 absen, kadang2 tidak, kadang2 ora sabar, kadang2 sabar, ……… wis embuh aku bingun dewe.
   Pokoke aku nderek sampeyan ae, wis bar.
   Ha ha ha, …….. wilujeng sonten sedoyonipun!

   • Kalebet Cantrik mbingungi?
    Monggo sugeng leyeh2 sonten, Ki…

   • Yang baik, tidak kesono dan kesini
    independen Ki.

 25. ˙˙˙˙˙ıʎu ɥısɐʞɐɯıɹǝʇ

  • Wah ternyata bukan hanya cantrik yang mbeling, mentriknyapun ada yang mbeling, dan suka matak aji sing ngedab-edabi.

   • Aji pangarem-arem?

 26. Ealah dienteni nang mburi karo main dam-daman.
  Jebule kabeh pada klesetan nang kene.

 27. Terima ksih…….horeee….wedarrrrrrrrr

 28. matur nuwun Nyi

 29. tulut ambil kitab 283, telima kasih

 30. Wah, belum sampai hitungan ke 3 kitab sudah curi start…
  Matur nuwun sanget….

 31. Mak plok..ketiban rontal 283. Maturnuwuuun.

 32. wenake -…. langsung ngunduh dua
  matur suwun Nyi

 33. terimassssss,,………
  terubat sudah rasa rindu………………

 34. rak tenan to entuk rapelan…
  Matur nuwun Nyi…

 35. suwun gaji 13’e ki….

 36. wah, asline aku durung iso nemokake coro mlebu gandok 281-282-283. Iki isone mlebu mergo ngeklik KOMENTAR TERAKHIR sing njedhul ongko kitab 283. Nyuwun pitunjuk poro sesepuh.

  • @ Ki Probondayu

   Ya itulah cara yang paling mudah Ki.Biarlah para pinisepuh yang mbuka gandok kita tinggal ikutan dibelakangnya. Cara lain adalah mengklik gambar di bawah daftar isi yang dibawahnya tertulis bundel 281 s/d 300 lalu dipilih buku yang Ki Probo mau baca.Cara lainnya adalah menulis/ mengcopy alamat web sitenya dikolom adress. Seperti ………….
   https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iii-83/
   tinggal mengganti buku-iii-83 dengan yang kita maksud. Hanya saja cara ini sering gagal kalo elum terbiasa. Selamat mencoba dan mohon koreksi dari para pinisepuh padepokan.

   • Matur suwun pitulunganipun ki, nanging ndalu meniko kok sampun kawedar cover gandok 281-300. Matur suwun poro sesepuh.

 37. Matur nuwun.. buah dari kesabaran…

 38. Hal 42 ADBM Jilid 282, ada gambar trio Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu dan Glagah Putih.
  Ki Gede yang diceriterakan sudah sepuh ternyata masih muda seger buger. Agung Sedayu dan Glagah Putih juga gumuk tidak, kurus juga enggak, bukti bahwa minumnya susu yang segar.
  Wah pokoknya ke 3-nya sangat ideal sebagai tokohs di Tanah Perdikan Menoreh.

  • Mungkin illustrator-nya tidak mengikuti jalan ceritanya.. ?

  • Ki Truno,
   Mungkin ilustratornya bukan yang biasanya Ki Herry Wibowo, sepertinya gambarnya juga beda.

 39. terima kasih….

  baca sekaligus 2 rontal hari ini.. 😀

 40. Lingsir wengi,
  sepi nunggu kitab mudhun

  • matur nuwun Ki Gedhe, kitab 283 sampun kula download. Matur nuwun mas ichsan.

 41. Ki semprul bikin berita bohong. Bohong lagi. Bohong lagi.

  • Loh Ki paijo dereng ngunduh toh?
   Ke halaman 2 mas cek di tulisan hari ini. Monggo

   • Matur nuwun Ki Djojosm, aku kelalen. Sampun kula undhuh. Tak pikir ki semprul ngapusi. Nyuwun ngapunten Ki Semprul.

 42. Kulanuwun para sedulur cantrik,
  sugeng dalu…..nembe saged sowan padepokan.

 43. Suwun .. atas kitabe ..

 44. hatur nuhun….

 45. e..eh… ada dua tho… matur nuwun lagi deh….

 46. Hadir, Ki
  Morning sedoyo……

 47. Terima kasih..

 48. Maturnuhun 2 hari tdk nongol langsung dapat 2 kitab terima kasih Ki.

 49. Buku 283 bagian I

  TANGAN GLAGAH PUTIH memang tergetar. Tetapi dengan cepat ia sudah menguasai pedangnya sepenuhnya. Sementara itu, lawannya telah meloncat jauh surut. Meski-pun goloknya masih di tangannya, namun hampir saja goloknya itu terlepas. Telapak tangannya terasa panas bagaikan tersengat api. Benturan yang terjadi itu memang terlalu keras.

  Untuk beberapa saat golok yang besar itu tertunduk di sisi tubuh lawan Glagah Putih. Sambil menyeringai menahan pedih ia menggeram, “Kau memang anak iblis.”

  Glagh Putih mulai menggerakan pedangnya pula. Sementara itu lawannya masih bergeser surut ketika Glagah Putih mulai melangkah maju.

  Bahkan lawannya itu telah memindahkan goloknya di tangan kirinya sementara ia meniup telapak tangan kanannya yang bagaikan tersentuh bara.

  “Kekuatan iblis dari manakah yang kau warisi itu ?“ geram lawan Glagah Putih itu.

  “Kau kira kau kenal dengan iblis ? Atau barang kali iblis bagimu adalah kekuatan tertinggi yang pantas diwarisi ?“ bertanya Glagah Putih.

  “Tetapi itu bukan pertanda kemenanganmu. Aku tenyata telah lengah, karena aku tidak memperhitungkan kekuatan yang kau warisi dari iblis itu.”

  Glaeak Putih tidak menghiraukan lagi. Tetapi pedangnya mulai merunduk dan bergetar. Katanya, “Sekali lagi aku peringatkan. Menyerahlah. Orang terakhir dari pasar masih akan lewat jalan ini. Apa-pun yang akan kau lakukan, maka kau akan dapat kami tangkap dan kami bawa menghadap Ki Gede Menoreh.”

  “Meski-pun kau digerakkan oleh tangan seribu iblis, kau tidak akan dapat menangkap aku.”

  “Jangan terlalu sombong. Tetapi ingat, bahwa aku memang akan menangkapmu hidup-hidup. Kecuali jika kau membunuh dirimu sendiri. Sudah tentu bahwa itu sama sekali bukan tanggung jawabku. Aku-pun tidak akan merasa kehilangan jika kau mati disini,” berkata Glagah Putih.

  Orang itu telah menggenggam goloknya di tangan kanannya lagi. Ia-pun segera bersiap-siap untuk bertempur antara hidup dan mati.

  Sementara itu, Sabungsari dan lawannya-pun bertempur semakin sengit pula. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Ilmu pedang lawan Sabungsari itu ternyata cukup mapan.

  Tetapi menghadapi Sabungsari, dalam waktu yang terhitung singkat orang itu mulai terdesak. Ilmu pedangnya yang mapan sama sekali tidak mampu menggoyahkan ilmu Sabungsari. Bahkan rasa-rasanya pedang Sabungsari mampu memotong setiap ayunan pedang lawannya, sehingga lawannya merasa kehilangan kesempatan sama sekali.

  Semakin lama maka lawannya-pun menjadi semakin terdesak. Tetapi ia tidak segera ingin menyerah. Dengan segenap kemampuannya ia masih berusaha untuk menghentakkan ilmunya.

  Tetapi apa-pun yang dilakukannya, ia tidak mampu mengatasi ilmu pedang Sabungsari. Ketika ia memaksakan diri untuk menembus pertahanan Sabungsari, maka yang terjadi justru sebaliknya. Ujung pedang orang itu sama sekali tidak mampu menggapai tubuh Sabungsari. Ketika ujung pedang itu mematuk lurus, Sabungsari telah meloncat kesamping. Demikian kakinya melontarkan tubuhnya, maka pedangnya telah terayun pula.

  Orang itu berteriak marah sekali. Ia merasakan sengatan ujung pedang Sabungsari di lambungnya. Meski-pun tidak terlalu dalam, namun ujung pedang itu telah mengoyak kulitnya. Darah telah mengalir sehingga pertempuran itu-pun akan menjadi semakin garang.

  Tetapi Sabungsari masih berkata, “Masih ada kesempatan untuk menyerah. Jika kau menyerah maka kau akan tetap hidup.”

  “Pesetan kau,“ geram orang itu, “aku tidak akan membunuhmu.

  Sabungsari tidak sempat menjawab. Orang itu-pun segera meloncat menyerang dengan garangnya.

  Namun bagaimana-pun juga kemampuannya tidak berada di atas kemampuan Sabungsari. Karena itu, semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Ujung pedang Sabungsari sekali lagi menyentuh kulitnya Pundaknya telah terluka pula.

  “Kau tidak akan dapat melarikan diri,“ kata Sabungsari. ”hanya ada dua pilihan. Menyerah atau mati.”

  Orang itu menjawab. Memang terbersit penyesalan penyesalan di hatinya. Sebenarnya berdua mereka hanya ditugaskan untuk mengamati keadaan. Tetapi atas kehendak mereka sendiri, mereka ingin membawa dua orangyang dianggapnya akan dapat memberikan beberapa keterangan. Namun ternyata dua orang yang dijumpainya itu adalah dua orang yang berilmu tinggi, sehingga mereka telah terjebak dalam kesulitan.

  Sebenarnya mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Ketika lawan Sabungsari itu masih berusaha untuk mengerahkan sisa-sisa kemampuannya, maka lawan Glagah Putih telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian ia-pun telah jatuh terguling masuk ke dalam parit yang airnya gemercik tidak lebih dalam dari mata kaki.

  Orang itu mengaduh tertahan. Meski-pun agak mengalami kesulitan, namun itu mencoba untuk mencoba bangkit. Tetapi demikian ia berdiri, maka kakinya yang goyah telah tergelincir dan sekali lagi terjatuh ke dalam parit.

  Ketika kemudian ia bangkit lagi, maka air parit itu telah menjadi kemerah-merahan. Ternyata orang itu telah terluka pula, sehingga darah-pun telah mewarnai air di parit itu.

  Dengan demikian maka luka itu-pun menjadi sangat pedih sekali-kali ia harus berdesis. Meski-pun demikian, orang itu masih berniat untuk bertempur. Goloknya yang besar masih berada di tangannya.

  Sejenak orang itu sudah memanjat tanggul parit yang rendah.

  Sambil memutar goloknya ia berkata masih lantang, “Kau memang tidak tahu diri. Kau memang harus mati.”

  Tetapi Glagah Putih tidak menyahut. Selangkah ia maju dengan pedang yang bergetar di tangannya.

  Orang yang basah kuyup itu bergerak maju. Ia sudah tidak berada di tanggul lagi. Goloknya yang besar sudah mulai berputar.

  Tetapi tenaganya yang sudah terkuras serta darahnya yang mengalir semakin deras semakin banyak dari tubuhnya, membuat tenaganya menjadi surut. Sementara itu Glagah Putih masih tetap segar.

  Kedua orang dari perkemahan itu-pun kemudian menyadari, bahwa mereka benar-benar telah terjebak. Mereka memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerah atau mati.

  Sementara itu, Glagah Putih dan Sabungsari telah menekan lawan-lawannya semakin keras. Keduanya sama sekali sudah tidak mempunyai kesempatan. Luka di tubuh mereka justru telah bertambah lagi. Goresan-goresan ujung pedang meski-pun tidak terlalu dalam tetapi semakin lama semakin menjadi semakin banyak.

  Ternyata bagaimana-pun juga, kedua orang itu masih belum ingin mau. Karena itu, ketika mereka benar-benar sudah kehabisan tenaga, maka mereka tidak mempunyai pilihan. Yang dapat mereka lakukan satu-satunya adalah menyerah.

  Karena itu, ketika Glagah Putih sekali lagi meneriakkan tawaran untuk menyerah, maka kedua orang dari perkemahan itu-pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan serta merta mereka-pun telah melepaskan senjata mereka.

  “Kami menyerah,” berkata salah seorang dari mereka.

  Glagah Putih dan Sabungsari tidak memburu. Apalagi ketika mereka sudah meletakkan senjata mereka. Bahkan keduanya sempat memperhatikan sekitar mereka. Ternyata jalan itu masih tetap sepi. Namun sebenarnyalah dari kejauhan ada satu dua orang yang memperhatikan pertempuran itu. Orang yang pulang dari pasar dan melihat pertempuran itu, tidak berani meneruskan perjalanan mereka. Mereka hanya berani memperhatikannya dari kejauhan saja.

  Ketika dua orang pengawal yang meronda melihat pertempuran itu, maka untuk beberapa saat mereka memperhatikan dengan seksama. Baru kemudian mereka yakin, bahwa yang sedang bertempur itu adalah Glagah Putih dan Sabungsari.

  Namun demikian mereka berlari ke arena pertempuran itu, ke dua orang lawan Glagah Putih dan Sabungsari itu sudah menyerah dan meletakan senjata mereka.

  Bahkan orang-orang yang semula hanya melihat dari kejahuan.telah berani mendekat pula. Dua orang laki-laki tua yang kemudian mendekati Glagah Putih berkata, “Serahkan mereka kepada kami. Kamilah yang akan menghukum mereka.”

  Glagah Putih justru tersenyum. Katanya, “Biarlah mereka dibawa menghadap Ki Gede, kek.”

  “Buat apa mereka harus dibawa menghadap Ki Gede ? Serahkan orang-orang itu kepada kami,”berkata seorang yang lain.

  Tetapi Glagah Putih menggeleng. Dengan nada berat ia berkata, “Sudahlah Ki Sanak. Tinggalkan orang-orang ini. Bukankah kalian sudah kesiangan.”

  Kepada kedua orang pengawal yang mendekat itu Glagah Putih berkata, “marilah. Kita bawa mereka menghadap Ki Gede. Tetapi apakah kalian tidak melihat Prastawa ?”

  “Ya. Tadi Prastawa dan dua orang kawan ada di pasar. Ketika kami menyusuri jalan ini, mereka masih ada di padukuhan itu.” jawab salah seorang pengawal itu..

  Glagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, “Sebaiknya ia diberi tahu tentang hal itu.”

  Kedua orang pengawal yang meronda itu-pun segera membagi diri. Seorang akan kembali untuk memberikan laporan kepada Prastawa, sementara yang seorang lagi akan mengikuti Glagah Putih dan Sabungsari membawa kedua orang itu untuk sementara ke banjar padukuhan terdekat Sambil menunggu Prastawa.

  Kepada orang-orang yang kemudian berkerumun, Glagah Putih berkata, “Sudahlah. Tinggalkan kami. Biarlah kami menyelesaikan tugas kami.”

  Beberapa orang memang meninggalkan tawanan itu. Tetapi masih ada saja yang melihat dengan wajah geram. Mereka pernah mendengar sebuah padukuhan di dekat kaki bukit telah mendapat serangan dari para penjahat. Padukuhan-padukuhan mereka-pun selalu bersiap-siap siang dan malam. Kedua orang itu tentu bagian dari penjahat-penjahat yang mengganggu ketenangan Tanah Perdikan Menoreh itu.

  Demikianlah, sejenak kemudian, maka Glagah Putih, Sabungsari dan seorang pengawal telah membawa kedua orang itu ke padukuhan terdekat. Di padukuhan itu mereka akan menunggu Prastawa untuk bersama-sama mengadap Ki Gede sambil membawa kedua orang tawanan itu.

  Prastawa yang kemudian mendapatkan laporan itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa akan menjadi pertempuran. Ia menyangka bahwa Glagah Putih dan Sabungsari hanya akan sekedar mengamati mereka.

  “Tentu mereka telah berbuat sesuatu yang memaksa Glagah Putih dan Sabungsari mengambil tindakan,” berkata Prastawa.

  “Mungkin,” jawab pengawal yang memberikan laporan itu, “tetapi waktu kami datang, kami sudah melihat pertempuran itu. Sementara kami belum sempat bertanya, apakah sebabnya pertempuran itu terjadi.”

  Dengan cepat Prastawa dan dua orang pengawal yang menyertainya telah mengikuti pengawal yang memberikan laporan itu ke padukuhan terdekat dari arena pertempuran itu.

  Prastawa mendapatkan kedua orang itu sudah berada di banjar padukuhan, ditunggu oleh beberapa pengawal padukuhan itu yang sedang berada di banjar. Dalam kesiagaan tertinggi, maka banjar padukuhan itu merupakan landasan pengendalian tugas para pengawal. Ki Bekel juga setiap hari berada meski-pun hanya sebentar di samping tugas-tugasnya. Para pengawal dam anak-anak muda-pun telah mengatur diri bergantian bertugas di banjar di samping tugas mereka masing-masing. Di sawah, di pasar atau pekerjaan mereka sehari-hari yang lain, agar tumpuan hidup mereka tidak goyah karenanya.

  Setelah berbicara beberapa lama dengan Glagah Putih dan Sabungsari, maka Prastawa memutuskan untuk saat itu juga membawa kedua orang tawanan itu ke padukuhan induk.

  “Namun padukuhan ini nanti malam harus mendapat pengamanan khusus,” berkata Sabungsari.

  “Ya,” jawab Prastawa, “mungkin berita ini sempat didengar oleh orang-orang yang ada di perkemahan itu sehingga mereka berusaha untuk mengambil kedua orang yang tertawan itu jika mereka mengira bahwa keduanya masih berada disini.”

  Demikianlah, maka Prastawa telah memerintahkan kedua orang pengawalnya untuk menyiapkan sebuah pedati yang dipinjam dari salah seorang penghuni padukuhan itu.

  “Biarlah tidak menjadi tontonan,” berkata Prastawa, “karena hal itu akan dapat mengundang perhatian orang banyak. Mungkin diantara mereka terdapat orang-orang dari perkemahan. Sehingga mereka akan semakin mendendam kepada orang-orang Tanah Perdikan ini tanpa pandang bulu.”

  Glagah Putih dan Sabungsari ternyata sependapat. Karena itu, maka beberapa saat kemudian kedua orang itu telah dinaikan keatas sebuah pedati.

  “Terserah kepadamu, apakah kau ingin menjadi tontonan atau tidak,” berkata Prastawa.

  Kedua orang itu memang merasa lebih senang bersembunyi di dalam pedati. Tetapi semula mereka menolak untuk diikat tangannya di belakang tubuhnya. Tetapi Prastawa kemudian berkata, ”Jika kalian menolak, maka kami akan mengikat leher kalian. Kalian tidak akan dibawa di dalam pedati, tetapi dengan tali di leher kalian akan dipaksa berjalan mengikuti pedati itu.”

  “Apakah orang-orang Tanah Perdikan ini memang demikian biadabnya ?” desis salah seorang dari mereka.

  “Kami sudah mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya dengan membawa kalian di dalam pedati. Tetapi kalian menolak.” jawab Prastawa.

  “Kami tidak menolak naik keatas pedati. Tetapi kami menolak diikat tangan kami. Kami bukan pencuri ayam atau orang-orang yang sering menyambar jemuran. Tatapi kami adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk satu cita-cita.” sahut salah seorang dari mereka.

  “Kalian adalah tawanan kami. Kami memperlakukan kalian sesuai dengan kebijaksanaan kami. Kami tidak ingin mengalami kesulitan di perjalanan ke padukuhan induk. Karena itu kalian tinggal memilih. Naik pedati dengan tangan terikat, atau berjalan di belakang pedati dengan tali yang dikalungkan di leher kalian. Atau jika tidak kedua-duanya, kalian dapat kami bunuh disini tanpa perkara,”

  Kedua orang itu tidak dapat membantah lagi. Apalagi Prastawa nampaknya bersungguh-sungguh. Demikian pula kedua orang pengawal yang menyertainya, sementara itu Glagah Putih dan Sabungsari seakan-akan justru tidak turut campur.

  Dengan demikian, maka kedua orang itu-pun kemudian telah naik ke atas pedati dengan kedua tangan masing-masing terikat di belakang tubuh mereka. Keduanya telah duduk bersandar pada dinding pedati, sehingga kedua tangan mereka yang terikat tidak begitu jelas nampak dari luar.

  Meski-pun demikian dendam kedua orang itu telah menyala sampai keubun-ubun.

  Ketika kedua orang itu kemudian dibawa ke padukuhan induk, maka Glagah Putih dan Sabungsari telah ikut pula mengawalnya meski-pun agak jauh dari pedati itu. Prastawa sendiri ikut berada di dalam pedati, sementara tiga orang pengawal berjalan beberapa langkah di belakang, sehingga pedati itu benar-benar tidak menarik perhatian.

  Meski-pun demikian Glagah Putih dan Sabungsari tetap berhati-hati. Jika ada orang lain dari perkemahan yang mengetahui keadaan kedua orang itu, maka mungkin ada langkah-langkah yang akan diambil untuk membebaskan kedua orang itu

  “Kita tidak tahu, apakah diantara kerumunan orang-orang yang kembali dari pasar itu terdapat orang-orang perkemahan,” berkata Glagah Putih.

  “Memang mungkin sekali. Mereka menyelinap diantara orang-orang itu. Kemudian dengan tergesa-gesa memberitahukan kepada kawan-kawannya sehingga kawan-kawannya akan berusaha untuk membebaskannya,” sahut Sabungsari.

  “Jika saja mereka melihat penangkapan itu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa keduanya telah dibawa ke padukuhan induk, maka padukuhan itu memang terancam,” berkata Glagah Putih kemudian.

  Sabungsari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dipandanginya pedati yang berjalan di depan. Tiga orang pengawal dan mereka berdua.

  Namun ternyata perjalanan mereka tidak terganggu. Kedua orang itu meski-pun lambat, akhirnya sampai juga di padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh.

  Ki Gede yang ada di rumahnya, telah menerima kedua orang itu. Semula kedua orang itu ingin menunjukkan harga diri mereka. Namun wibawa Ki Gede telah memaksa mereka menundukkan kepala mereka.

  Sapa Ki Gede ternyata telah mengejutkan kedua orang yang tangannya masih saja terikat itu. Dengan nada rendah Ki Gede Menoreh berkata, “Selamat datang di Tanah Perdikan ini Ki Sanak berdua.”

  Kedua orang itu justru saling berpandangan sejenak. Mereka menyangka bahwa orang yang disebut Ki Gede Menoreh itu serta merta akan membentak, mengancam dan bahkan mungkin memukulnya. Tetapi ucapan selamat datang itu justru begitu mengejutkannya mereka.

  Kedua orang itu sama sekali tidak menjawab.

  Karena kedua orang itu tidak menjawab, maka Ki Gede-pun kemudian bertanya, “Siapakah nama kalian Ki Sanak?”

  Kedua orang itu ragu-ragu. Namun sikap Ki Gede itu justru memaksa mereka untuk menjawab.

  Seorang diantara mereka berkata, “Namaku Wilasa, Ki Gede.”

  Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya pula, “Yang seorang lagi Ki Sanak?”

  “Gupuh, Ki Gede.”

  “Wilasa dan Gupuh,” Ki Gede mengulang. Kemudian Ki Gede bertanya, “Bukankah Resi Belahan telah datang ?”

  Pertanyaan itu memang membingungkan mereka. Nada pertanyaan itu seakan-akan sekedar ingin penjelasan karena berita kedatangan Resi Belahan telah terdengar di Tanah Perdikan.

  Kedua orang itu memang tidak sempat terlalu banyak berpikir dalam keadaan seperti itu. Pertanyaan itu mendesak mereka untuk segera menjawab sebelum mereka sempat menyusun jawaban yang terbaik. Karena itu, maka Wilasa itu-pun menjawab, “Ya Ki Gede. Semalam Resi Belahan telah datang.”

  “Tepatnya kapan Resi Belahan itu datang ?” desak Ki Gede.

  “Sedikit lewat tengah malam,” jawab Wilasa.

  “Kemudian memerintahkanmu berdua untuk turun ke Tanah Perdikan ini melihat-lihat keadaan ?” bertanya Ki Gede pula.

  “Kami tidak langsung mendapat perintah dari Resi Belahan. Tetapi kami mendapat perintah dari Ki Tempuyung Putih.”

  “Tetapi bukankah kau bertemu dengan Resi Belahan dan mendengarkan perintahnya ?”

  “Tidak Ki Gede. Kami tidak langsung bertemu dengan Resi Belahan. Tidak semua orang dapat bertemu dengan Resi Belahan.”

  “Jadi darimana kau tahu bahwa Resi Belahan sudah datang ?”

  “Ki Tempuyung Putih yang mengatakannya,” jawab orang itu.

  Ki Gede mengangguk-angguk. Ia percaya kepada keterangan itu. Agaknya tidak semua orang di perkemahan itu dapat bertemu dan langsung berbicara dengan Resi Belahan. Namun berita tentang kedatangan Resi Belahan itu memberikan isyarat agar Tanah Perdikan itu menjadi semakin berhati-hati. Resi Belahan akan dapat memberikan perintah untuk berbuat apa saja kepada orang-orang di perkemahan itu setiap saat.

  Ki Gede-pun kemudian tidak banyak bertanya lagi. Prastawa memang mengajukan pula beberapa pertanyaan. Namun yang terpenting bagi mereka adalah keterangan tentang kehadiran Resi Belahan itu.

  Beberapa saat kemudian, maka Prastawa telah membawa kedua orang itu ke tempat tahanan yang khusus. Tidak di banjar padukuhan, tetapi di lingkungan rumah Ki Gede Menoreh di bawah pengawalan yang cukup ketat.

  Pada saat itu juga, Prastawa telah mengirimkan beberapa orang pengawal untuk menghubungi setiap padukuhan. Beberapa orang pengawal berkuda itu telah memberikan keterangan tentang kehadiran Resi Belahan. Mereka-pun membawa perintah dari Prastawa agar setiap padukuhan berada dalam kesiagaan tertinggi. Semua pengawal, anak-anak muda bahkan setiap laki-laki kemana-pun juga harus bersiap dengan senjata mereka. Setiap saat ada isyarat, maka mereka harus segera berkumpul. Baik mereka yahg ada di rumah, di sawah, di sungai, di kebun dan sedang melakukan perkerjaan apa saja. Semua kuda yang ada di padukuhan telah diberitahukan kepada pemimpin pengawal dan siap dipergunakan jika diperlukan. Bahkan kuda yang paling kecil sekali-pun termasuk kuda-kuda yang bukan kuda tunggangan, tetapi kuda kereta dan pedati.

  Namun demikian para pengawal itu meninggalkan padukuhan induk, maka telah datang dua orang pengawal berkuda dari padukuhan yang semula dipergunakan untuk menahan kedua orang yang telah ditangkap Glagah Putih dan Sabungsari.

  “Ada apa ?” bertanya Prastawa.

  “Sepeninggal kakang Prastawa, ada beberapa orang yang mencurigakan memasuki padukuhan kami,” jawab pengawal itu.

  “Apa yang kalian lakukan disana ?” bertanya Prastawa.

  “Kami memang berusaha untuk mengawasi mereka agaknya mereka memang sedang melihat-lihat keadaan,” jawab pengawal itu. “Namun kami tidak membiarkan mereka. Beberapa orang telah siap di regol. Kami ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan.”

  “Berapa orang ?” bertanya Prastawa.

  “Ampat orang,” jawab pengawal itu.

  “Apa kata mereka ketika kalian bertanya kepada mereka?” bertanya Prastawa pula.

  “Mereka sama sekali tidak bersedia menjawab pertanyaan kami. Ketika kami memaksa, maka mereka telah melawan,” jawab pengawal itu.

  “Kalian berhasil menangkap mereka?” desak Prastawa yang tidak sabar.

  “Tidak kakang,” jawab keduanya hampir berbareng.

  “Tidak ? Kalian sepadukuhan tidak dapat menangkap mereka seorang-pun ?” desak Prastawa.

  “Kami memang tidak dapat menangkap mereka. Seorang-pun tidak. Bahkan ada tiga orang pengawal terluka,” jawab pengawal itu.

  “Jadi bagaimana ? Kaliankah yang melarikan diri ?” Prastawa menjadi marah.

  “Tidak. Kami bertempur sejauh dapat kami lakukan. Namun mereka berhasil melarikan diri. Mereka telah berpencar sambil memberikan perlawanan. Kemudiam mereka berlari seperti angin. Tidak seorang-pun pengawal yang akan mampu mengejar mereka atau salah salah seorang dari mereka.”

  Prastawa menggeram. Namun ia-pun menyadari, keempat orang itu tentu orang pilihan. Mereka tentu ingin mendapat keterangan tentang dua orang kawan mereka yang tertangkap.

  Glagah Putih dan Sabungsari yang mendengar pula laporan itu menganggap bahwa kadaan Tanah Perdikan itu memang menjadi semakin gawat.

  “Mereka mempunyai orang-orang yang dapat diandalkan,” berkata Glagah Putih.

  “Kita harus lebih berhati-hati,” jawab Sabungsari.

  Dalam pada itu, Prastawa dengan beberapa orang pengawal dengan cepat menuju padukuhan yang baru saja didatangi oleh empat orang dari perkemahan itu. Prastawa ingin mendapat keterangan lebih lengkap dari orang-orang padukuhan itu.

  Dalam pada itu, di sore hari, maka di rumah Ki Gede telah berkumpul para pemimpin Tanah Perdikan Menoreh yang memang dipanggil oleh Ki Gede untuk membicarakan kemungkinan terbaik yang dapat dilakukan menghadapi orang-orang yang ada di perkemahan itu.

  “Kesimpulanku setelah mengamati perkembangan keadaan, maka orang-orang perkemahan itu memang ingin menguasai Tanah Perdikan ini. Mereka ingin membuat landasan yang kuat untuk meloncat ke Mataram,” berkata Ki Gede.

  Agung Sedayu yang juga hadir mengangguk-angguk kecil. Katanya, “Agaknya memang demikian Ki Gede. Tetapi juga dapat sekedar mereka pergunakan untuk menjajagi kekuatan Mataram, karena mereka menganggap bahwa pada dasarnya Tanah Perdikan ini memiliki kekuatan yang tinggi yang merupakan perisai bagi Mataram di sisi Barat. Jika mereka dapat menghancurkan Tanah Perdikan, maka langkah berikutnya adalah menyerang Mataram dari sisi Barat. Tentu saja ada kekuatan lain yang akan datang dari arah yang lain pula.”

  “Ya,” desis Ki Gede, “dengan demikian adalah kewajiban kita untuk mempertahankan Tanah Perdikan ini. Bukan saja sekedar mempertahankan kampung halaman, tetapi juga membendung kekuatan yang akan dapat merembes ke Timur.”

  Dengan demikian maka kita yakin, bahwa kekuatan yang ada di perkemahan itu adalah bagian dari kekuatan yang besar. Disadari atau tidak. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di perkemahan itu justru ingin memancing di air keruh.”

  Malam itu Agung Sedayu masih minta agar para pengawal di Tanah Perdikan masih bersabar. Prastawa dan beberapa orang pemimpin pengawal telah berniat untuk menyerang orang-orang di Perkemahan itu.

  “Mereka memiliki orang-orang berilmu sangat tinggi,” berkata Agung Sedayu, “sebagaimana pernah terjadi, pengawal sepadukuhan tidak berhasil menangkap ampat orang yang turun dari perkemahan itu. Bukankah itu berarti bahwa rata-rata memiliki kemampuan jauh lebih baik dari para pengawal.”

  “Tetapi tentu tidak semua orang di perkemahan. Ternyata kita mampu menangkap beberapa diantara mereka. Ketika aku dan beberapa orang pengawal bertemu dengan sekelompok diantara mereka, maka aku dapat mengusir mereka.”

  Agung Sedayu mengangguk-anggguk. Namun katanya kemudian, “Meski-pun demikian , Prastawa. Kita tidak dapat tergesa-gesa mengambil langkah. Kita harus tahu pasti, apakah kita akan dapat mengatasi mereka atau tidak. Jika kita sudah terlanjur turun ke kancah pertempuran, maka kita harus benar-benar meyakini.”

  Prastawa mengangguk-angguk. Katanya, “Ya. aku akan menahan diri bersama-sama para pengawal. Namun tentu ada batasnya.”

  “Dalam waktu dekat, kami akan berusaha untuk dapat mengambil kesimpulan. Orang-orang yang tertawan tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan. Mereka masig-masing tidak dapat mengenal kekuatan diantara mereka. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain agaknya memang tidak begitu akrab. Bahkan orang-orang yang dipungutnya dari lingkungan yang berpindah-pindah itu sama sekali tidak diketahui seberapa besar kekuatan mereka,” berkata Agung Sedayu. Tetapi ia-pun kemudian berkata, “Meski-pun demikian kami masih harus memberikan keterangan tentang waktu yang singkat itu. Singkat tentu saja dalam perhitungan yang tidak mati.”

  Orang-orang yang mendengar keterangan Agung Sedayu itu-pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Memang sulit untuk dapat mengukur kekuatan lawan jika mereka tidak lebih seksama lagi menilai keadaan.

  Malam itu, Agung Sedayu hanya dapat berjanji untuk memberikan keterangan secepatnya. Tetapi ia tidak tahu pasti seberapa panjang pengertian secepatnya itu.

  Ketika kemudian pertemuan itu selesai, serta para pemimpin itu pulang ke rumah masing-masing, maka Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan seisi rumahnya telah berbincang tentang langkah-langkah yang akan mereka ambil. Ternyata mereka mengambil kesimpulan untuk datang ke perkemahan.

  “Kita harus memilih orang yang benar-benar dapat melakukan kewajiban ini,” berkata Agung Sedayu.

  “Jadi siapa yang harus berangkat ?” bertanya Glagah Putih.

  “Biarlah malam ini aku dan Ki Jayaraga. Kami akan mengajak Bajang Bertangan Baja untuk pergi bersama kami ke perkemahan itu. Memang suatu kesempatan bagi Bajang Bertangan Baja. Kesempatan untuk menunjukan pemenuhan janji membantu kami menghadapi orang-orang perkemahan yang telah menangkap dan menyiksanya atau kesempatan untuk melarikan diri.”

  Bajang Bertangan Baja itu dengan suara bergetar berkata, “Aku akan menunjukkan kepada kalian, bahwa hatiku masih belum ditumbuhi bulu srigala. Betapa jahatnya pekertiku di masa lewat, tetapi sekarang aku melihat bahwa sebuah pintu lain telah terbuka. Pintu untuk memasuki dunia yang lain dari duniaku sebelumnya. Dunia yang lebih baik.”

  Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, “Aku masih mempunyai kepercayaan kepadamu, Bajang. Selanjutnya terserah kepadamu apakah kau akan menghargai kepercayaanku atau tidak.”

  “Sudah aku katakan, bahwa aku mempunyai niat yang baik,“ jawab Bajang.

  “Atau karena dendammu kepada orang-orang perkemahan ?“ bertanya Ki Jayaraga.

  Bajang Bertangan Baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Pertanyaanmu tidak memberiku kesempatan menjawab. Jika aku mengatakan tidak, kau tentu tidak percaya. Tetapi jika aku katakan ya, maka kau tentu kecewa bahwa apa yang aku lakukan dilandasi oleh perasaan dendamku.”

  Ki Jayaraga justru tertawa. Katanya, “Baiklah. Aku cabut pertanyaanku.”

  Yang lain-pun ikut tertawa juga, sementara Bajang Bertangan Baja mengerutkan dahinya sambil memandangi beberapa orang disekitarnya. Namun akhirnya ia-pun turut tertawa pula.

  Malam ilu ketiga orang berilmu tinggi itu-pun telah meninggalkan padukuhan induk menuju ke perkemahan. Bahwa Agung Sedayu mengajak Bajang Bertangan Baja itu karena Bajang yang pernah ditahan ditempat itu, tentu serba sedikit mengetahui lingkungan perkemahan di lereng bukit itu.

  Demikian , maka ketiganya telah berjalan menembus kegelapan menuju ke pebukitan. Mereka sengaja tidak melintasi sebuah paduku-hanpun. Mereka memilih jalan di tengah sawah dan pategalan, menghindari pertemuan dengan siapa-pun juga, agar tidak seorang-pun yang melihat mereka. Karena jika ada seorang saja yang melihatnya, maka ceritera tentang kepergian mereka akan dapat tersebar, sementara itu orang-orang perkemahan itu tentu mempunyai beribu telinga dan mata.

  Karena ketiganya orang-orang berilmu tinggi, maka ketiganya-pun dapat dengan cepat mendekati pebukitan. Beberapa buah padukuhan telah dihindarinya. Namun sekali-sekali mereka lewat juga di dekat sebuah padukuhan meski-pun tanpa diketahui oleh orang-orang padukuhan itu, termasuk para pengawal yang meronda dan mengamati lingkungan mereka di luar padukuhan. Meski-pun demikian, ketiga orang itu justru sempat melihat kegiatan para pengawal itu meski-pun dari jarak yang agak jauh.

  Beberapa saat kemudian, maka mereka telah mendekati pebukitan. Di hadapan mereka nampak dalam keremangan malam di dinding bukit yang menjulang ditumbuhi oleh hutan lereng pegunugan.

  Dalam kesiagaan tertinggi Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmu Sapta Pandulu sehingga pandangan matanya menjadi jauh lebih tajam.

  Dengan seksama ia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Jalan yang langsung menuju kepebukitan. Kemudian jalan simpang ke padukuhan terdekat. Agaknya para pengawal memusatkan pengamatan mereka sekitar padukuhan-padukuhan saja. Mereka tidak meronda berkeliling antara padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Agaknya para pengawal menyadari, betapa bahayanya jalan yang menghubungkan padukuhan-padukuhan itu, karena meraka akan dapat bertemu dengan orang-orang berilmu dari perkemahan.

  Dengan sangat berhati-hati ketiga orang itu mendekati kaki bukit. Kemudian mereka mulai memanjat memasuki hutan lereng pegunungan.

  Malam terasa semakin sepi. Bunyi cengkrik dan bilalang saling bersautan. Angin semilir lembur mengusap dedaunan.

  Langit yang bersih digayut oleh bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya.

  Bajang Betangan Baja berusaha untuk mengenali kembali tempat itu. Dalam kegelapan malam ia mencoba untuk mengingat, apakah ia pernah melewati jalan itu.

  Ternyata ketajaman pengenalannya sebagai seorang petualang telah mengingatkannya beberapa ciri yang mudah dikenali. Tiba-tiba saja Bajang Bertangan Baja itu berhenti. Diamatinya sebuah batu padas yang menjorok di bawah sebatang pohon yang besar bersulur lebat seluruh tubuh batangnya.

  Bajang Bertangan Baja itu menarik nafas dalam-dalam. Ingatannya seakan-akan telah terbuka kembali. Pohon yang aneh, batu padas yang menjorok itu telah dikenalinya, sehingga ia yakin, bahwa ia pernah diseret lewat jalan itu menuju ke puncak bukit dan kemudian menurun di sisi seberang.

  Ada beberapa jemis tumbuhan dan batu-batuan serta bentuk lingkungan yang dapat dikenal kembali oleh Bajang Bertangan Baja. Justru waktu itu ia diseret di jalan setapak itu juga waktu malam, maka agaknya lebih mudah baginya untuk dapat mengenali kembali. Apalagi Bajang Bertangan Baja itu memang memiliki pengenalan yang tajam sebagai seorang pengembara yang sangat berpengalaman.

  Dengan pengenalan itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan perkemahan. Ketika mereka mulai menuruni bukit, maka Bajang mengisyarakan agar mereka menjadi lebih berhati-hati.

  “Resi Belahan telah ada di perkemahan,“ desis Bajang Bertangan Baja itu.

  Agung Sedayu dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi semakin berhati-hati. Mereka tidak tahu dimana Resi Belahan itu berada.

  Agung Sedayu yang juga pernah memasuki perkemahan itu telah mengambil jalan yang lain. Sementara jalan yang ditunjukan oleh Bajang Bertangan Baja adalah jalan yang nampaknya lebih baik. Tetapi dengan kemungkinan lebih besar bertemu dengan orang-orang perkemahan yang mengamati keadaan.

  Tetapi sampai sekian jauh, mereka tidak mengalami hambatan. Meski-pun demikian ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka harus menyusup ke dalam semak-semak.

  Ketiga orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka mereka segera mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mereka hadapi. Apalagi Agung Sedayu dan Ki Jayaraga yang mengenal lingkungan Tanah Perdikan itu dengan baik. Meski-pun mereka belum pernah menyusup langsung ketempat itu, namun secara umum mereka dapat mengenali watak dan sifat hutan di lereng pegunungan Menoreh itu.

  Bajang berjalan di paling depan telah membawa mereka mendekati perkemahan dari sisi utara. Dengan cermat mereka memperhatikan gubug demi gubug. Ada yang besar, sedang, tetapi juga ada yang kecil.

  Dengan isyarat maka keduanya bergeser semakin keselatan. Ketika mereka melewati tempat Bajang Bertangan Baja itu diikat, maka Bajang itu-pun berbisik, “Aku tidak tahu apa yang ada di sisi yang lain. Aku hanya sampai di tempat ini. Gubug itu adalah tempat tinggal Ki Tempuyung Putih.”

  Agung Sedayu dan Ki Jayaraga tidak mejawab. Namun mereka bergeser terus. Sehingga dengan demikian mereka mengetahui bahwa jumlah orang yang berada di perkemahan itu cukup banyak.

  Sekali-sekali mereka juga sempat melihat beberapa orang yang sedang berjaga-jaga. Mereka berjalan hilir mudik diantara gubuggubug yang menebar.

  Ketika mereka sampai di sisi Selatan, mereka melihat gubug-gubug yang agak lain. Kasar dan lebih berkesan seadanya.

  Ketiga orang itu-pun segera mengetahui bahwa gubug-gubug itu tentu tempat orang-orang yang dari ujud lahiriahnya nampak lebih kasar dan lebih sederhana dari orang-orang yang ada di sebelah yang lain. Orang-orang yang kebanyakan beresenjata bindi, meski-pun banyak pula yang bersenjata lembing.

  Meski-pun tiga orang itu memerlukan waktu yang lama, maka mereka dapat melihat cukup banyak. Mereka sempat melihat tempat-tempat yang tentu dianggap penting karena penjagaan yang lebih baik dari tempat-tempat yang lain.

  Ketiga orang itu kemudian harus bersembunyi di balik semak-semak ketika mereka melihat ampat orang yang meronda diluar lingkungan perkemahan itu.

  Demikian keempat orang itu lewat, maka bertiga mereka duduk-duduk di atas seonggok batu padas sambil mengamati perkemahan itu. Dengan berbisik Agung Sedayu berkata, “Perkemahan ini menebar cukup luas. Lereng pegunungan yang panjang bahkan menjorok masuk ke dalam hutan di sebelah dan daerah Kademangan Kleringan.“

  “Kita memerlukan perhitungan yang cermat untuk berbuat sesuatu atas perkemahan itu. Jika kita ingin menyerangnya, maka jalan yang terbaik adalah melingkari perkemahan ini dan justru menyerang dari Kademangan Kleringan,“ desisi Ki Jayaraga.

  Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lereng bukit di sebagian lingkungan perkemahan itu terlalu terjal, sehingga sulit untuk dipergunakan sebagai tempat pijakan pasukan. Karena itu, maka meski-pun ada kelompok-kelompok yang sebaiknya menuruni bukit, maka induk pasukan sebaiknya memang datang dari arah yang datar.

  Namun tiba-tiba saja Bajang itu berkata, “Apakah disini ada air terjun ? Aku pernah mendengar suara air yang terjun dari lingkungan pebukian ini. Ketika angin bertiup dari utara pada saat aku dibawa oleh Ki Tempuyung Putih. Lamat-lamat aku telah mendengar suara air terjun, namun segera hilang lagi.”

  Agung Sedayu mengangguk. Katanya, “Ya. Memang ada. Tetapi agak jauh.“

  “Apakah tidak mungkin dibuat saluran sampai keujung perkemahan itu ?“ bertanya Bajang Bertangan Baja.

  Agung Sedayu merenung sejenak. Dengan nada rendah ia berdesis, “Pikiran yang bagus. Tetapi pelaksanaannya memang agak sulit. Bagaimana dapat dibuat saluran yang panjang itu tanpa diketahui oleh orang-orang perkemahan yang hilir mudik itu.“

  Bajang Bertangan Baja itu mengangguk-angguk. Tetapi ia dapat mengerti keberatan Agung Sedayu.

  Namun dalam pada itu Ki Jayaraga-pun bertanya kepada Bajang Bertangan Baja, “Apakah kau tahu dimana letak lumbung penyimpanan bahan makanan ?”

  Bajang itu menggeleng. Katanya, “Aku tidak tahu. Selama aku berada di tangan mereka, aku terikat di pohon itu tanpa dapat bergerak. Tetapi aku sempat melihat orang membawa padi melewati tempat aku terikat dari Utara ke Selatan. Padi itu tentu akan dibawa ke lumbung. Bukan dari lumbung, karena jumlahnya cukup banyak.”

  Ki Jayaraha mengangguk-angguk, sementara Agung Sedayu bertanya, “Apakah kita akan mengganggu persediaan makan mereka ?“

  “Jika mungkin,” jawab Ki Jayaraga.

  “Kita juga harus memikirkan akibatnya. Jika mereka kehabisan bahan makanan, maka mereka akan turun ke padukuhan.”

  “Bukankah kita sedah siap?” bertanya Ki Jayaraga.

  Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalapi ia berkata, “Bagaimana jika mereka mengarahkan sasaran mereka ke Kademangan Kleriangan dan Kademangan yang lain ?”

  Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Ya. Mereka akan dapat menjadi Korban.”

  “Jika demikian, apa yang sebaiknya kita lakukan?” bertanya Ki Jayaraga, “bukankah kita juga tidak dapat dengan serta menrta menyerang perkemahan itu ?”

  “Ya. Sementara itu, mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk melihat Tanah Perdikan Menoreh daripada kesempatan kita melihat keadaan mereka,“ jawab Agung Sedayu.

  “Memang bukan persoalan yang mudah dipecahkan,” berkata Bajang Bertangan Baja, “menurut penglihatanku sekilas ketika aku berada di tangan mereka, nampaknya mereka juga mempunyai orang-orang berilmu cukup tinggi banyak. Bahkan menurut penglihatanku, mereka bukan orang yang hatinya mudah luluh. Mereka bukan orang-orang lembut hati. Hidup mereka agaknya sudah ditempa dengan cara seperti itu. Sebagaimana aku memilih jalan hidupku, namun yang ternyata telah mencampakkan aku ketangan Ki Tempuyung Putih dan pengikut-pengikutnya. Satu peristiwa yang memang sangat menyakitkan hati, karena aku tidak mengira sama sekali, bahwa aku akan mengalaminya.”

  Agung Sedayu dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk kecil. Mereka-pun menyadari, bahwa persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan yang gawat.

  “Tetapi bagaimana-pun juga, kita harus menunjukkan bahwa kita-pun dapat berbuat sesuatu di lingkungan mereka. Kita tidak sedang berjaga-jaga sambil ketakutan di halaman sendiri. Ampat orang yang dalang dari perkemahan ini luput dari tangan orang sepadukuhan.“ berkata Agung Sedayu kemudian.

  “Ya. Kiia harus menghapus kesan kelemahan itu,” desis Ki Jayaraga.

  Ketika Bajang Bertangan Baja akan berbicara, maka niatnya itu diurungkannya. Mereka mendengar langkah kaki mendekat, sehingga mereka segera bergeser kembali kebalik gerumbul perdu.

  Namun tiba-tiba Ki Jayaraga berkata sambil berbisik, “Kesempatan bagi kita untuk menghilangkan kesan betapa lemahnya Tanah Perdikan. Meski-pun beberapa kali kita dapat mengalahkan dan menangkap orang-orang perkemahan, tetapi kesannya adalah karena kita berada di kampung halaman dengan dukungan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Itu-pun kita telah gagal menangkap ampat orang yang datang dari perkemahan.“

  Agung Sedayu tidak menjawab. Langkah itu sudah begitu dekat. Tetapi lebih dari lima orang.

  Karena itu, ia hanya memberikan isyarat saja kepada Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja.

  Sebenarnyalah sekelompok orang telah berjalan lewat jalan setapak menuju ke perkemahan. Namun nampaknya mereka termasuk orang-orang yang meronda mengamati keadaan. Dengan senjata di tangan, mereka berjalan berurutan sambil berbincang.

  “Sayang kita tidak bebas keluar masuk padukuhan,“ desis seseorang.

  “Ada beberapa orang pemimpin kita yang ternyata penakut,” sahut yang lain.

  “Bukan penakut,” berkata yang lain lagi, “mereka harus berhati-hati. Bukankah orang-orang Tanah Perdikan telah menunjukkan keberanian mereka ?”

  “Ampat orang diantara kita dapat berbuat sekehendak hati di sebelah padukuhan. Orang-orang sepadukuhan yang keluar dan berusaha menangkap mereka sama sekali tidak berhasil,“ jawab orang yang pertama.

  “Kita memerlukan apa saja dari padukuhan-padukuhan itu,” berkata seorang yang bersuara serak, “pada saatnya maka kekangan ini tidak akan berarti bagi kita. Kita menjadi jemu berada di perkemahan tanpa berbuat apa-apa. Jika kita masih saja harus berhati-hati sekali, maka sampai tua kita tidak akan mendapatkan apa-apa disini.”

  “ Ya, sementara kita mempu berbuat sesuatu. Contohnya keempat orang itu,“ sahut orang yang pertama.

  Namun kata-kata mereka terputus ketika Agung Sedayu tiba-tiba saja menjawab, “Tetapi keempat orang itu tidak berhasil mendapatkan keterangan apa-apa dari padukuhan. Mereka memang tidak tertangkap. Tetapi bukan karena kemampuan mereka yang tinggi. Tetapi justru karena mereka melarikan diri. Yang pantas dipuji adalah kemampuan mereka melarikan diri.”

  Orang-orang itu terkejut. Tiba-tiba saja mereka melihat dua orang berdiri di hadapan mereka. Sementara itu Bajang Bertangan Baja masih diisyaratkan untuk bersembunyi.

  Orang-orang yang terkejut itu bergeser surut. Orang yang memimpin sekelompok peronda dari perkemahan itu melangkah maju. Dengan lantang ia bertanya, “He, siapa kalian berdua?”

  “Kami adalah pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh,“ jawab Agung Sedayu.

  “Untuk apa kalian datang ketempat kami ?” bertanya orang itu pula.

  “Tempat siapa ? Pegunungan ini adalah Tlatah Tanah Perdikan Menoreh. Kami berada di bumi kami sendiri,“ jawab Agung Sedayu, “justru akulah yang harus bertanya kepada kalian, kenapa kalian berada di bumi kami ini tanpa memberitahukan lebih dahulu, apalagi minta ijin kepada Ki Gede Menoreh.”

  Tetapi ternyata pemimpin sekelompok orang itu agaknya bukan seorang yang dapat menahan diri. Tanpa banyak pertimbangan ia berkata, “Aku tidak peduli tanah ini milik siapa. Sekarang kau ada di sini. Karena itu, maka kami akan menangkapmu dan membawamu menghadap pemimpin kami. Adalah kebetulan bahwa kau begitu saja menemui kami karena kami memang memerlukan satu dua orang Tanah Perdikan.”

  “Tunggu, Ki Sanak,” berkata Agung Sedayu, “sebaknya kami tidak saling menangkap. Aku bahkan ingin memperingatkanmu, bahwa sebaiknya orang-orang yang berada di perkemahan itu pergi saja.”

  “Kau jangan mengigau. Sekarang menyerahlah. Pemimpin kami memerlukan kalian.”

  “Maksudmu Resi Belahan ?” bertanya Agung Sedayu.

  Diluar sadarnya orang itu menjawab, “Ya.”

  “Ki Sanak,” berkata Agung Sedayu, “katakan kepada Resi Belahan, bahwa sebaiknya ia datang menemui Ki Gede Menoreh. Resi Belahan tidak perlu berusaha mengambil satu dua orang dari Tanah Perdikan ini. Jika ia bertemu dengan Ki Gede, maka apa yang akan diketahuinya dapat ditanyakan kepada Ki Gede yang tentu tahu jauh lebih banyak dari orang-orang Tanah Perdikan yang lain. Apalagi cara itu tentu cara yang lebih baik dan sedikit mengenal unggah-ungguh.”

  “Cukup,” orang yang membentak, “sebaiknya kau katakan kepada Ki Gedemu itu. Sebaikya untuk menghindari akibat buruk atas tanah Perdikan ini, maka biarlah ia datang menghadap Resi Belahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya.”

  Jawaban Agung Sedayu memang mengejutkan. Bahkan tidak diduga sama sekali oleh orang-orang itu. Katanya, “Baiklah Ki Sanak. Kami akan menemui Ki Gede dan minta agar Ki Gede bersedia datang menemui Resi Belahan.”

  Ternyata orang-orang perkemahan itu memerlukan waktu untuk merenungi jawaban Agung Sedayu itu. Namun kemudian pemimpin kelompok itu menjawab, “Tidak. Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kau berdua akan menjadi tawanan kami.”

  “Jika demikian, bagaimana mungkin kami memberitahukan hal ini kepada Ki Gede jika kami tidak boleh meninggalkan tempat ini ?” bertanya Agung Sedayu.

  “Aku akan mengirim orang menemui Ki Gede itu. Bukan kalian berdua,” jawab pemimpin kelompok itu.

  Bersambung

 50. Buku 283 bagian II

  Agung Sedayu justru tertawa. Bahkan Ki Jayaraga-pun tertawa pula. Bajang Bertangan Baja harus menutup mulutnya untuk menahan agar suaranya tidak menarik perhatian orang-orang perkemahan itu.

  Orang-orag perkemahan itu menjadi marah. Kedua orang yang berdiri di hadapan mereka itu sama sekali tidak menghormatinya. Mereka justru mentertawakannya.

  Karena itu dengan lantang ia berkata, “He, orang-orang Tanah Perdikan. Apakah kalian sudah gila ? Sadari, dengan siapa kalian berhadapan.”

  “Kami sadar sepenuhnya bahwa kami berdiri berhadapan dengan anak buah Resi Belahan. Atau adakah diantara kalian Resi Belahan itu sendiri ?” jawab Agung Sedayu

  “Setan kau, Kau berani dengan ringan menyebut nama Resi Belahan. Hukumannya, mulutmu harus dikoyakkan.” geram orang itu.

  “Kau juga sudah menyebut namanya. Apakah mulutmu juga harus dikoyakkan ?” bertanya Ki Jayaraga tiba-tiba.

  “Cukup setan-setan yang sombong. Kau akan menyesali sikapmu itu.“ orang itu-pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya sambil berkata, “Tangkap mereka hidup-hidup. Kita akan menyerahkan mereka kepada Ki Tempuyung Putih. Mungkin Ki Tempuyung Putih memerlukannya. Bahkan mungkin juga Resi Belahan.”

  Orang-orangnya tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka-pun segera bergerak menyergap Agung Sedayu dan Ki Jayaraga.

  Sementara itu. Bajang Bertangan Baja sempat menghitung jumlah orang-orang perkemahan itu.

  “Tujuh orang,” katanya di dalam hati.

  Agung Sedayu dan Ki Jayaraga memang tidak sempat berkata apa-apa lagi. Orang-orang itu dengan serta merta tekah menyerang dengan garangnya.

  Namun Agung Sedayu dan Ki Jayaraga sudah siap sepenuhnya menghadapi serangan itu. Karena itu, maka mereka-pun segera berloncatan menghindar. Keduanya-pun segera berpencar mengambil jarak di sela-sela pepohonan hutan lereng pegunungan.

  Dengan demikian maka Bajang Bertangan Baja justru harus bergeser menjauh. Ia menyadari bahwa sebaiknya ia memang tidak menampakkan diri. Jika orang-orang perkemahan itu sempat mengenalinya, maka mereka akan menjadi semakin berusaha untuk menangkap orang-orang Tanah Perdikan untuk mendapat keterangan tentang Bajang Bertanan Baja itu.

  Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Ki Jayaraga harus bertempur melawan ketujuh orang itu.

  Namun Agung Sedayu tidak ingin bertempur terlalu lama. Jika orang-orang itu sempat memberi isyarat kepada kawan-kawannya, maka persoalannya akan berkepanjangan.

  Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu dan Ki Jayaraga-pun telah meningkatkan ilmunya untuk mengatasi ketujuh orang lawannya. Sementara itu Bajang Bertangan Baja sempat mengikuti pertempuran yang kemudian terjadi sambil bersembunyi. Meski-pun malam gelap, tetapi ketajaman penglihatan Bajang itu memungkinkan melihat apa yang terjadi meski-pun tidak terlalu jelas.

  Ketika Agung Sedayu dan Ki Jayaraga meningkatkan ilmunya maka pertempuran-pun menjadi semakin sengit. Ternyata ada diantara ketujuh orang itu memiliki ilmu yang lebih baik dari kawan-kawannya, sehingga bersama-sama mereka mampu memberikan perlawanan yang keras terhadap Agung Sedayu dan Ki Jayaraga.

  Tetapi Agung Sedayu dan Ki Jayaraga memang bukan lawan mereka. Dalam beberapa saat saja mereka sudah mengalami kesulitan. Serangan-serangan Agung Sedayu dan Ki Jayaraga sulit untuk dapat mereka elakkan, sementara tenaga keduanya sangat besar dan keras.

  Karena itu maka ketujuh orang itu-pun segera terdesak. Diantara mereka justru hanya berloncatan melingkar-lingkar dan selalu menjauhi kedua orang Tanah Perdikan itu. Mereka sama sekali tidk mempunyai kesempatan untuk menyerang dari arah yang mana-pun juga.

  Karena itu, maka telah timbul niat diantara mereka untuk memberikan isyarat kepada kawan-kawan mereka di perkemahan. Jika seorang saja diantara mereka berhasil meninggalkan arena pertempuran itu dan mencapai perkemahan, maka mereka akan dapat segera datang kembali sambil membawa kawan-kawan lebih banyak lagi.

  Karena itu, maka seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berusaha untuk meloncat menjahui kedua orang Tanah Perdikan yang bertempur seperu harimau terluka itu.

  Namun, demikian orang itu meloncat meninggalkan arena, maka tiba-tiba saja sebuah bayangan terbang menyergapnya . Ia tidak sempat berbuat apa-apa. Ia hanya melihat ayunan tangan orang itu mengarah kedadanya. Kemudian segalanya menjadi gelap. Orang itu-pun kemudian telah jatuh dan pingsan.

  Dengan demikian maka kawan-kawannya telah menjadi semakin terdesak tanpa bantuan yang diharapkannya. Seorang diantara mereka telah terlempar jatuh. Kepalanya membentur sebatang pohon sehingga orang itu kehilangan ingatannya.

  Sedangkan ketika tangan Ki Jayaraga terayun mengenai dagu orang yang lain, maka kepalanya-pun telah terangkat. Lehernya serasa akan patah. Ketika ia sedang terhuyung-huyung, maka sentuhan tangan Ki Jayaraga memburunya mengenai pundaknya.

  Orang itu mengaduh kesakitan. Tetapi ia masih berusaha menyingkir dari arena. Ia berusaha untuk melepaskan diri dan berlari ke perkemahan. Tetapi yang terjadi sebagaimana yang pernah terjadi atas orang yang terdahulu yang ingin memberikan laporan ke perkemahan. Sebuah bayangan bagaikan terbang dan menghantam tengkuknya. Orang itu-pun kemudian tidak sempat mengeluh. Tubuhnya segera terjatuh dan pingsan.

  Dalam waktu yang singkat orang-orang dari perkemahan itu sudah tidak berdaya. Mereka-pun tidak sempat melarikan diri. Yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan diri mereka diperlakukan sekehendak lawan-lawannya.

  Agung Sedayu dan Ki Jayaraga kemudian telah menghentikan serangan-serangan mereka ketika lawan-lawannya sudah tidak mampu berbuat apa-pun lagi.

  “Nah,” berkata Agung Sedayu kemudian, “katakan sekarang, bahwa orang-orang Tanah Perdikan Menoreh tidak berdaya sama sekali. Katakan bahwa kalian akan dapat berbuat apa saja di Tanah Perdikan.”

  Orang-orang itu hanya berdiam. Mereka sama sekali tidak menjawab. Mereka merasa bahwa mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kedua orang itu.

  “Sekarang katakan kepada kami, bahwa orang sepadukuhan tidak mampu menangkap ampat orang dari perkemahanmu,” berkata Ki Jayaraga kemudian.

  Orang-orang itu masih tetap berdiam diri.

  Karena mereka tidak menjawab, maka Ki Jayaraga berkata selanjutnya, “Nah, bukaah kau percaya bahwa keempat kawanmu itu hanya pantas dipuji kemampuannya melarikan diri?”

  Orang-orang itu masih berdiam diri. Justru mereka menjadi semakin menunduk.

  Tetapi mereka terkejut ketika Agung Sedayu berkata, “Sekarang, kembalilah ke perkemahanmu. Katakan kepada Resi Belahan, bahwa ia harus datang menghadap Ki Gede untuk memberikan keterangan tentang kehadirannya di Tanah Perdikan Menoreh bersama dengan banyak orang. Atau jika kau juga tidak berani mengatakannya, maka katakan saja kepada Ki Tempuyung Putih atau kepada siapa-pun juga atau jika kau tidak juga berani berpesan tentang Resi Belahan, katakan saja apa yang kau alami disini.”

  Orang-orang itu-pun termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera tahu maksud Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Namun kemudian Agung Sedayu berkata, “Kami tidak akan membunuh kalian. Kami juga tidak akan menangkap seorang diantara kalian karena kalian tentu tidak akan dapat memberikan keterangan yang memuaskan selain memberitahukan bahwa Resi Belahan telah datang. Karena itu kembalilah ke perkemahan. Aku juga akan kembali ke Tanah Perdikan.”

  Orang-orang itu seakan-akan tidak percaya kepada pendengarannya. Ternyata mereka begitu saja dilepaskan dan dibiarkan kembali ke perkemahan.

  Dalam keragu-raguan itu ia mendengar Agung Sedayu berkata lantang agar juga didengar oleh Bajang Bertangan Baja, “Marilah. Kita kembali turun ke padukuhan.”

  Agung Sedayu itu-pun tidak menunggu lebih lama lagi. Bersama Ki Jayaraga mereka telah melangkah meninggalkan orang-orang yang sudah tidak berdaya itu.

  Baru beberapa saat kemudian, Bajang Bertangan Baja-pun telah bergabung bersama mereka pula.

  “Seharusnya kita berbuat sesuatu untuk menarik perhatian mereka,” berkata Bajang Bertangan Baja.

  “Apa yang sebaiknya kita lakukan ?” bertanya Agung Sedayu.

  “Kita bawa satu atau dua orang diantara mereka.” jawab Bajang Bertangan Baja itu.

  “Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka,” jawab Aung Sedayu.

  “Ya,” sambung ki Jayaraga, “mereka adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka merasa kecewa bahwa mereka tidak melakukan sesuatu dengan bebas. Gambaran mereka sebelum mereka datang ke Tanah Perdikan ini dengan apa yang mereka dapat lakukan kemudian adalah berbeda. Mereka mengira bahwa meereka akan dibiarkan saja berbuat sekehendak hati mereka. Mereka dapat merusak padukuhan, merampok isinya dan barangkali menculik dan melakukan orang-orang yang diculik itu tanpa pertimbangan kemanusiaan. Tetapi ternyata hal itu tidak dapat mereka lakukan karana kekangan-kekangan para pemimpin mereka. Tentu bukankarena pertimbangan kewajaran sikap orang-orang beradab, tetapi pertimbangan itu tentu diberatkan pada keberhasilan rencana mereka.”

  Bajang Bertangan Baja-pun mengangguk-angguk. Katanya, “Ya. Kau benar. Aku harus berusaha untuk menemukan alas berpikir seperti kalian. Otakku sudah terlalu lama aku pergunakan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dengan landasan berpijak yang lain dan barangkali termasuk tidak wajar.”

  Agung Sedayu tersenyum. Katanya, “Kau tinggal bergulir satu putaran lagi Bajang.”

  “Ya. Mudah-mudahan aku tidak bergulir kearah yang salah.” desis Bajang Bertangan Baja itu.

  Sementara itu mereka sudah menjadi semakin jauh dari perke-mahan. Mereka sudah berada di pucak perbukitan, sehingga mereka akan segera menuruni tebing menuju ke padukuhan-padukuhan di bawah kaki perbukitan itu.

  “Apa yang akan kita katakan kepada Ki Gede ?” bertanya Ki Jayaraga kemudian.

  “Kita berharap bahwa Ki Geda dan Prastawa tidak tergesa-gesa mengambil langkah. Perkemahan itu ternyata memiliki kekuatan yang cukup besar. Kita harus menyusun kekuatan dan mempertimbangkan segala sesuatunya secermat-cermatnya. Tetapi kita-pun tidak membiarkan mereka terlau lama berada di tempat itu. Orang-orang yang menjadi jemu akan dapat mengambil langkah-langkah yang akibatnya sangat buruk bagi penghuni Tanah Perdikan,” berkata Agung Sedayu.

  Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, “Besok malam kita akan melihat perkemahan itu dari arah yang lain. Kita tidak akan turun dari lereng perbukitan. Tetapi kita akan berjalan melingkar dan kita akan mendekati perkemahan itu dari arah Barat.”

  “Ya.” Bajang itu menyahut, “mereka besok malam tentu akan memperkuat penjagaan di lereng bukit ini setelah mendapat laporan dari orang-orang mereka itu. Sementara itu kita akan datang dari arah yang tidak mereka pertimbangkan.”

  “Mudah-mudahan bukan mereka yang turun ke padukuhan di lereng bukit. Meski-pun para pengawal berjaga-jaga dengan baik, jika yang kemudian datang adalah mereka yang berilmu tinggi, maka persoalannya akan menjadi lain,” berkata Agung Sedayu.

  “Itu memang mungkin. Mereka berniat membalas sakit hati dari orang-orangnya yang kita perlakukan dengan kasar malam ini.” berkata Ki Jayaraga.

  Ketiganya kemudian terdiam. Mereka berjalan menuruni tebing. Seperti saat mereka berangkat, maka ketika mereka kembali, mereka telah menghindari padukuhan-padukuhan yang akan dapat menimbulkan perbincangan yang panjang tentang perjalanan mereka.

  Malam itu Agung Sedayu hanya sempat tidur beberapa saat. Pagi-pagi ia harus sudah bangun dan bersiap untuk pergi ke barak sementara bersama Ki Jayaraga ia masih harus singgah di rumah Ki Gede.

  Kepada Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu masih menganjurkan untuk tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Mereka masih harus menunggu perhitungan yang lebih cermat.

  “Malam nanti, kami akan melihat perkemahan itu dari sisi yang lain. Kami akan melihat apa yang terbaik yang dapat-kam i lakukan terhadap perkemahan itu,” berkata Agung Sedayu kemudian.

  Ki Gede Mengangguk-angguk sambil berdesis, “Baiklah. Kami memang tidak boleh tergesa-gesa. Seandainya kita melakukannya, harus dipikirkan agar tidak terlalu banyak korban yang jatuh karena salah kita sendiri.”

  Prastawa sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Beberapa kejadian yang menggetarkan hati rakyat Tanah Perdikan sudah terjadi. Namun Ki Gede masih menasehatinya, “Kita tidak boleh kehilangan penalaran Prastawa. Kita memang harus berhati-hati.”

  Prastawa memang tidak menjawab. Namun dalam hati ia berkata, ”Agung Sedayu memang terlalu banyak membuat pertimbangan-pertimbangan di setiap langkahnya. Mungkin hal itu baik, tetapi kadang-kadang kita akan terlambat.”

  Namun bagaimana-pun juga Ki Gede masih harus mengekang diri. Mereka memang ingin tahu hasil pengamatan Agung Sedayu dari sisi lain atas perkemahan para pengikut Resi Belahan di Tanah Perdikan itu.

  Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu-pun telah minta diri. Ia harus segera pergi ke barak Pasukan Khusus, sementara Ki Jayaraga juga minta diri kembali ke rumah Agung Sedayu.

  Dalam pada itu, maka di perkemahan telah terjadi sedikit keributan. Agaknya orang-orang yang dikalahkan oleh Agung Sedayu dan Ki Jayaraga baru menjelang terang dapat kembali sampai ke perkemahan mereka. Ada diantara mereka yang pingsan menunggu sampi sadar, termasuk yang diserang oleh Bajang Bertangan Baja selagi mereka akan melarikan diri kembali melapor ke perkemahan. Sedangkan yang lain bagaikan menjadi lumpuh dan tidak mampu beringsut. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar berguling-guling dan menyelusur turun.

  Para pemimpin perkemahan itu menjadi sangat marah mengalami perlakuan yang demikian. Dengan wajah menyala seorang diantara pemimpin perkemahan yang berkumis dan berjambang lebat tiba-tiba saja lelah menendang pelipis salah seorang yang masih belum berdiri tegak setelah perkelahiannya melawan Agung Sedayu. Dengan garangnya orang yang berkumis tebal itu berteriak, “Jadi kalian sama sekali tidak berdaya hanya melawan dua orang dari Tanah Perdikan itu?”

  Orang yang ditendang keningnya itu telah terlempar dan terbanting jatuh. Dengan suara bergetar karena kemarahannya yang mengguncang jantungnya, orang berkumis dan berjambang lebat itu bertanya selanjutnya, “Kenapa kau tidak mati saja ?”

  Orang itu tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia bangkit berdiri meski-pun keseimbangannya belum utuh kembali. Tetapi ketakutan dan kecemasannya telah memaksanya untuk berdiri menghadap kearah orang yang berkumis lebat itu.

  “Seharusnya kalian semua mati saja. Buat apa kalian dipelihara disini tanpa mampu berbuat sesuatu ? Dengar, ampat orang diantara kita yang memasuki padepokan sudah mengalahkan seisi padukuhan itu. Meski-pun semua anak muda dan bahkan semua laki-laki keluar rumah mereka, namun ampat orang itu mampu mengalahkan semuanya.”

  Laki-lai yang keningnya masih terasa sakit sekali itu tidak menjawab. Tetapi dalam hatinya ia berkata, “Keempat orang itu hanya mampu melepaskan diri. Bukan mengalahkan orang sepadukuhan itu.”

  Namun orang itu masih saja berdiri dengan kakí bergetar. Orang berkumis dan berjambang itu akan dapat berbuat apa saja atas mereka yang memang tidak mampu melawan dua orang saja dari Tanah Perdikan yang datang mendekati perkemahan.

  Namun orang yang berkumis lebat itu-pun kemudian telah meninggalkan orang yang ketakutan itu, tanpa mengatakan sesuatu lagi.

  Orang yang ditendang itu menarik nafas dalam-dalam. Demikian kawan-kawannya yang bersamanya meronda semalam. Rasa-rasanya mereka lelah terlepas dari mulut seekor buaya yang garang.

  Namun sebenarnya, kenyataan yang terjadi itu merupakan peringatan bagi orang-orang di perkemahan itu. Bukan untuk pertama kalinya orang-orang mereka dikalahkan bahkan ditangkap. Karena itu, maka para pemimpin di perkemahan itu-pun telah memperhitungkan kemungkinan secermat-cermatnya. Seperti orang-orang Tanah Perdikan, maka orang-orang di perkemahan itu tidak berani bertindak tergesa-gesa. Apalagi setelah Resi Belahan datang dan mendengarkan laporan-laporan tentang Tanah Perdikan Menoreh.

  Resi Belahan yang mendengar laporan tentang beberapa orang yang tertawan berkata, “Mereka tidak akan dapat memberikan banyak keterangan. Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan disini.”

  Ki Tempuyung Putih yang mewakili Resi Belahan selama Resi Belahan tidak ada mengangguk-angguk. Namun kemudian ia-pun melaporkan pula bahwa memang ada beberapa orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan.

  “Ya. Aku sudah memperhitungkannya. Bukankah Ki Manuhara juga hampir mati disini. Namun kemudian ia benar-benar mati di pinggir susukan Kali Opak,“ sahut Resi Belahan.

  “Ya,” jawab Ki Tempuyung Putih, “karena itu, maka kita memang memerlukan banyak keterangan tentang kekuatan yang sebenarnya ada di Tanah Perdikan ini.”

  “Kita tidak mempunyai terlalu banyak waktu. Tetapi aku sependapat bahwa kita memang tidak boleh tergesa-gesa. Karena itu, maka kita harus bekerja dengan cepat. Kita harus menyebar lebih banyak orang. Kita tidak perlu menangkap atau menculik orang-orang Tanah Perdikan. Tetapi dengan cara yang lebih lembut kita akan mendapat keterangan yang kita perlukan.” berkata Resi Belahan.

  “Maksud Resi ?” bertanya Ki Tempuyung Putih.

  “Kita dapat mempergunakan uang. Dengan demikian kita akan mendapat keterangan tanpa membakar kemarahan orang-orang Tanah Perdikan. Karena jika mereka menjadi marah dan kehilangan kesabaran, mungkin mereka akan bertindak lebih cepat, sebelum kita tahu pasti siapa dan seberapa yang akan kita hadapi.”

  Ki Tempuyung Putih mengangguk-angguk. Nampaknya dengan mempergunakan uang maka sayap mereka akan menjadi lebih lebar. Jaring-jaring yang digelar menjadi lebih luas.

  Karena itu, maka Ki Tempuyung Putih itu-pun berkata, “Mulai besok, orang-orang kita yang memiliki ketrampilan berbicara biarlah mulai memasuki pasar-pasar yang ada di Tanah Perdikan. Agaknya dengan uang itu kita memang lebih mudah untuk mendapatkan keterangan.”

  “Bukankah kita untuk sementara tidak akan kekurangan uang bagaimana-pun juga cara mendapatkannya ?” desis Resi Belahan, “kita sudah menugaskan beberapa orang yang harus menyiapkan dukungan uang dan bahan makanan bagi rencana besar kita. Aku tidak mau bekerja tanggung-tanggung sebagaimana dilakukan oleh Ki Manuhara. Yang akhirnya malah mati dibunuh oleh orang-orang Mataram.”

  “Bajang Bertangan Baja telah menyeretnya ke dalam jebakan yang akhirnya membunuhnya,” berkata Ki Tempuyung Putih.

  “Ia meninggalkan tugas pokoknya. Kematian adalah imbalan yang paling memadai baginya betapa-pun tinggi ilmunya.” geram Resi Belahan.

  “Ia meras berhutang budi kepada Bajang itu,” berkata Ki Tempuyung Putih.

  “Bajang itu harus kita bunuh. Sayang Bajang itu terlepas dari tangan Ki Tempuyung Putih,” berkata Resi Belahan yang telah mendapat laporan pula tentang hilangnya Bajang Bertangan Baja.

  “Kita akan mencarinya sampai kita akan mendapatkannya dimana-pun ia bersembunyi,” berkata Ki Tempuyung putih, “kami memang mencurigai orang-orang tanah perdikan. Orang-orang Tanah Perdikan yang berilmu tinggi itu akan dapat mengambil Bajang Bertangan Baja. Kita memang lengah waktu itu.”

  Resi Belahan mengangguk-angguk. Ternyata Resi Belahan tidak terlalu marah ketika ia mendapat laporan tentang hilangnya Bajang Bertangan Baja meski-pun ia menjadi kecewa. Jika semula orang-orang di padepokan itu mengira bahwa Resi Belahan akan membunuh orang yang bersalah di saat hilangnya Bajang Bertangan Baja, ternyata tidak. Resi Belahan memang membentak-bentak kedua orang itu. Tetapi kedua orang itu dilepaskannya pergi.

  Namun dengan uang Ki Tempuyung Putih-pun berharap ia akan berhasil mendapat keterangan tentang Bjang Bertangan Baja dan letak kekuatan Tanah Perdikan Menoreh.

  Sejak resi Belahan mengisyaratkan untuk mempergunakan uang bagi orang-orangnya untuk mendapatkan keterangan tentang tanah Perdikan itu, maka Ki Tempuyung Putih telah memanggil kedua orang pembantunya yang dianggapnya memiliki ketrampilan berbicara. Mereka pandai berbohong, membujuk dan berpura-pura, sehingga untuk tugas sebagaimana dikehendaki Resi Belahan, mereka akan dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya.

  “Hati-hati,” pesan Ki Tempuyung Putih, “orang-orang Tanah Perdikan bukannya orang-orang dungu. Usahakan untuk berhubungan dengan orang-orang yang memang memiliki keinginan tinggi, tamak dan dengki. Orang-orang yang demikian akan menjadi sasaran yang terbaik yang dapat kalian manfaatkan. Lebih baik jika kalian dapat berhubungan dengan bebahu padukuhan atau lebih baik bebahu Tanah Perdikan. Biarlah mereka menjadi kepanjangan mata dan telinga kita. Semua rencana mereka akan dapat kita sadap sehingga kita akan dapat berjaga-jaga sebaik-baiknya.”

  Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang diantara mereka kemudian berkata, “Tetapi aku minta waktu.”

  “Aku tahu,” jawab Ki Tempuyung Putih, “pekerjaan yang kalian emban memang tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Jika kau salah memilih orang, maka bukannya kita mendapatkan keterangan tentang Tanah Perdikan dan rencana-rencannya, tetapi kau justru akan menjadi sumber keterangan bagi mereka. Kau akan dapat diperas sampai darahmu kering.”

  Kedua orang itu tertawa. Seorang diantara mereka berkata, “Kita bukan anak-anak lagi Ki Tempuyung Putih. Betapa tingginya ilmu orang-orang Tanah perdikan, mereka tidak akan mampu menangkap kami berdua.”

  “Kau jangan sombong,“ potong Ki Tempuyung Putih, “kau tahu, bahwa Ki Manuhara tidak dapat mengalahkan orang terbaik di Tanah Perdikan ini. Mereka-pun dapat melepaskan Bajang Bertangan Baja. Nah, kau harus melihat dirimu sendiri dibandingkan dengan Ki Manuhara.”

  “Ki Manuhara memang berilmu tinggi. Tetapi ia tidak mempunyai otak,“ jawab orang itu.

  “Jangan omong kosong. Kau dapat berkata begitu setelah Ki Manuhara tidak ada. Siapa yang mengatakan bahwa Ki Manuhara tidak mempunyai otak ? Siapa ?” bertanya Ki Tempuyung Putih.

  Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang yang lain. menjawab, “Yang mengatakan bukankah Resi Belahan ketika ia baru saja datang dari Mataram ?”

  “Kau dungu,” sahut Ki Tempuyung Putih, “jika Resi Belahan mengatakan bahwa Ki Manuhura tidak berotak, bukannya ia tidak mampu mempergunakan ilmunya dengan baik. Jika ia tidak berotak, maka ia tidak akan mencapai tataran yang demikian tinggi dalam ilmunya.”

  “Jadi kenapa tidak berotak ?” bertanya orang itu.

  “Ia, telah terjebak ke dalam perasaan berhutang budi kepada Bajang Bertangan Baja sehingga ia justru terbunuh karenanya. Jika ia tidak merasa berhutang budi, maka ia tidak akan bersedia membantu Bajang Bertangan Baja, karena persoalannya sama sekali berbeda dengan tugas yang diembannya.”

  Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sementara Ki Tempuyung Putih berkata, “Sudahlah. Jangan kau perbandingkan tugas kalian dengan tugas Ki Manuhara. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Tetapi yang perlu kaliana ingat, jangan melakukan pekerjaan lain yang bukan tugasmu.”

  “Baik Ki Tempuyung Putih,“ jawab yang tertua antara kedua orang itu, “Kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Kami tahu bahwa tugas kami adalah tugas yang memerlukan kecerdikan. Bukan sekedar kemampuan ulah-kanuragan.“

  “Bukan hanya kecerdikan,“ jawab Ki Tempuyung Putih, “Kalian harus dapat menempatkan diri kalian. Tugas kalian adalah tugas rahasia.”

  Keduanya mengangguk-angguk. Sementara Ki Tempuyung Putih berkata, “Pada dasarnya, tugas kalian dibiayai dengan persediaan dana yang tidak terbatas itu. Jika kalian menggunakan dana itu untuk kalian sendiri, maka kalian tahu akibatnya. Kami aku dan terutama Resi Belahan akan menilai hasil kerjamu dan dana yang kau keluarkan. Jika ternyata tidak terjadi keseimbangan, maka kau tahu apa yang harus kau pergunakan untuk menutup keseimbangan itu.”

  Kedua orang itu mengangguk-angguk, sementara Ki Tempuyung Putih merendah. Tetapi tegas, “Nyawa kalian.”

  Baru terasa di tengkuk kedua orang itu, bulu-bulunya meremang. Ketika mereka menerima tugas itu, mereka membayangkan kelulusan tugas mereka dengan dukungan keuangan yang memadahi. Bahkan kemudian ternyata tidak terbatas. Tetapi dalam ketidak terbatasan itu, telah ikut dipertaruhkan pula nyawa mereka.

  Tetapi kedua orang itu kemudian berjanji untuk menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Seorang diantara mereka berkata, “Kami akan berbuat sejauh kemampuan kami. Sudah tentu kami akan memperhitungkan setiap keping uang dengan hasil yang kami capai. Mudah-mudahan kami dapat memberi kepuasan bagi Ki Tempuyung Putih dan Resi Belahan.”

  “Lakukanlah dan berhati-hatilah,“ pesan Ki Tempuyung Putih.

  Seperti yang diperintahkan oleh Ki Tempuyung Putih, maka keduanya-pun mulai dengan tugas mereka dari pasar. Di pasar, uang berputar dengan cepat.

  Kedua petugas itu mulai mengamati para petugas di pasar itu yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana dikatakan oleh Ki Tempuyung Putih. Mereka juga mengamati jika ada orang-orang yang nampaknya cukup penting yang hadir di pasar yang mereka anggap pasar yang paling ramai di Tanah Perdikan Menoreh.

  Dari pasar keduanya mulai mendapat hubungan dengan lingkuangan perdagangan. Kemudian merambat kepada orang-orang yang berhubungan dengan putaran uang di Tanah Perdikan Menoreh.

  Dengan uang yang cukup, maka kedua orang itu semakin banyak membuka jaringan dalam banyak bidang. Keduanya mulai memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak sekedar jumlah yang kecil. Tetapi juga dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pinjaman itu akan dapat menjangkau lingkuangan yang bertingkat tinggi di Tanah Perdikan Menoreh.

  Namun kedua orang itu cukup cerdik. Mereka tidak langsung berhubungan dengan dengan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Mula-mula mereka berusaha mendapatkan seseorang yang dapat mereka percaya sepenuhnya dengan ikatan uang. Kemudian untuk tidak menarik perhatian serta menimbulkan jejak orang Tanah Perdikan itulah yang melebarkan usaha menyebarkan pinjaman uang itu.

  Ternyata kedua orang itu juga licik. Semula mereka memang merasa bimbang untuk mengambil kebijaksanaan sendiri. Namun akhirnya mereka menemukan alasan yang kuat untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka itu.

  Seorang diantara mereka mula-mula memang merasa keberatan, bahwa keduanya itu justru akan membungakan uang mereka.

  “Jika Ki Tempuyung Putih mengetahuinya, mungkin lewat mata orang lain, kita akan dianggap menyalah gunakan uang yang ada di tangan kita,” berkata yang muda diantara keduanya.

  “Kita tentu dapat memberikan alasan. Jika kita meminjamkan uang tanpa bunga, kita justru akan dicurigai. Tetapi jika Ki Tempuyung Putih tidak mengetahui bahwa kita telah membungakan uang itu, maka bunga uang itu adalah milik kita. Ingat setiap keping uang yang kita bungakan harus kita pertanggung jawabkan dengan hasil usaha kita. Tetapi uang yang pinjamkan dengan bunga itu, berarti uangnya masih ada. Uang itu akan kembali ke tangan kita, sementara pengaruh kita lewat orang dungu dari Tanah Perdikan itu semakin luas. Nah, pada saat tertentu, kita akan melepaskan uang itu tanpa mengharap kembali. Uang yang akan kita bebankan sebagai bea atas tugas-tugas kita,“ jawab orang yang lebih tua.

  Kawannya yang lebih muda itu mengangguk-angguk. Namun bagaimana-pun juga ia masih tetap mencemaskan langakah-langkah yang diambil oleh kawannya itu. Uang yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan tugas-tugas mereka telah dibungakan. Tetapi alasan kawannya itu memang masuk akal. Bahkan usaha itu memang sejalan dengan tugas yang mereka lakukan. Karena mereka memang harus dapat menyusupkan pengaruh mereka ke dalam lingkungan yang lebih tinggi di Tanah Perdikan itu.

  Karena itulah, maka kedua orang itu setiap hari memang berada di pasar mengawasi orang Tanah Perdikan Menoreh yang sedang diperalatnya memungut uang yang dibungakannya. Para pedagang kecil-kecilan bahkan yang usahanya cukup besar telah meminjam uang tambahan modal yang diperhitungkan dengan cicilan setiap hari. Bunganya memang terhitung tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain yang pekerjaannya memang membungakan uang.

  Dalam pada itu, untuk beberapa lama, Tanah Perdikan Menoreh memang merasa tenang. Tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di padukuhan-padukuhan. Baik yang berada dekat pegunungan mau-pun padukuhan-padukuhan yang jauh.

  Sementara itu, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja yang mengamati perkemahan itu dari arah yang lain, tidak melihat hal-hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Ketika mereka mendekati padukuhan itu dari arah Barat, maka mereka menjumpai perkemahan itu sebagaimana melihat dari sisi sebelah lereng perbukitan.

  Karena itu, maka untuk sementara Agung Sedayu masih minta Ki Gede untuk bersabar.

  Namun justru karena untuk waktu yang terhitung lama tidak terjadi sesuatu di Tanah Perdikan Menoreh, maka Agung Sedayu harus membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Sementara itu menurut pengamatannya, maka perkemahan yang ada di sebelah bukit itu masih saja dalam keadaan sebagaimana sebelumnya. Dan malam hari masih nampak satu dua buah berkas cahaya lampu yang meluncur lewat dari lubang-lubang dinding.

  “Tidak ada perkemahan apa-pun yang dapat kita lihat,” berkata Agung Sedayu ketika ia berada di sisi sebelah Barat perkemahan itu.

  Ki Jayaraga mengangguk-angguk, Katanya, “Masih seperti beberapa hari yang lalu.”

  “Aku menjadi tidak sabar,” berkata Bajang Bertangan Baja, “Rasa-rasanya aku ingin menyusup masuk ke dalam perkemahan itu.”

  “Aku justru sedang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tidak ada pergolakan sama sekali. Kenapa tidak terjadi kerusuhan atau perilaku dari orang-orang perkemahan yang menarik perhatian.”

  Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti perhitungan Agung Sedayu yang cermat itu. Tetapi mereka-pun mengerti kenapa Prastawa menjadi hampir kehilangan kesabarannya.

  Karena itu, maka Ki Jayaraga itu-pun berkata, “Ngger, Tidak semua orang mempunyai kecermatan dan kesabaran seperti angger. Aku kadang-kadang menjadi cemas atas sikap angger Prastawa. Darah mudanya masih cepat mendidih sehigga rasa-rasanya ia akan lebih cepat kehabisan kesabaran dari orang-orang tua ini.”

  “Aku akan mohon Ki Gede untuk mengendalikannya,” berkata Agung Sedayu, “Jika kita kehilangan perhitungan, maka kita akan akan dapat terjebak dalam kesulitan.”

  “Apakah kau tidak mencemaskan kemungkinan bahwa orang-orang di perkemahan itu justru sedang menunggu bantuan sehingga kekuatan mereka akan menjadi semakin besar?”

  “Memang ada kemungkinan,” jawab Agung Sedayu, “tetapi seberapa kekuatan mereka sebenarnya ini-pun belum kita ketahui dengan pasti.”

  “Jika mereka merasa kuat sekarang ini, maka mereka tentu akan dengan segera menyerang Tanah Perdikan ini,” berkata Bajang Bertangan Baja itu pula.

  “Tetapi jangan lupa. Mereka-pun belum mengetahui, seberapa besar kekuatan kita di Tanah Perdikan ini. Aku kira mereka-pun sedang berusaha untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Tanah Perdikan ini,” berkata Agung Sedayu pula.

  Ki Jayaraga dan Bajang Bertangan Baja mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu berkata, “kita memang harus mengamati sisi lain dari kelemahan Tanah Perdikan selain dari sisi kekuatan para pengawalnya. Di hari-hari terakhir kita tidak melihat kegiatan apapun. Namun justru karena itu kita harus menjadi curiga.”

  Sebenamyalah bahwa Prastawa memang sudah hampir kehilangan kesabaran. Jika saja Ki Gede tidak selalu mencegahnya, maka Prastawa sudah mengerahkan kekuatan di Tanah Perdikan Menoreh untuk menyerang Perkemahan itu. Namun setiap ali Ki Gede memperingatkan berdasarkan laporan dari Agung Sedayu bahwa para pengawal Tanah Perdikan akan dapat disapu bersih oleh orang-orang berilmu tinggi di perkemahan yang jumlahnya belum dapat diketahui. Jangankan diketahui diperkirakan-pun tidak.”

  Dalam pada itu, dua orang yang dikirim oleh Ki Tempuyung Putih ternyata mampu melakukan tugas mereka dengan baik. Bukan saja bagi kepentingan tugasnya, tetapi juga bagi kepentingan diri sendiri. Orang Tanah Perdikan Menoreh yang sempat dibujuknya untu bekerja sama, pada dasarnya memang seorang yang sering meminjamkan uang kepada para pedagang. Namun modalnya sangat terbatas dan bunganya cukup tinggi. Ketika kemudian ia mendapatkan modal yang cukup banyak serta tingkat bunga yang terhitung rendah, maka langganannya-pun menjadi semakin banyak.

  Kesempatan itu telah dipergunakan oleh kedua orang pengikut Ki Tempuyung Putih itu. Keduanya-pun menjadi semakin banyak mengenali orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan satu dua orang bebahu telah dikenalnya pula.

  Apalagi kedua orang itu menjadi semakin baik hati dan semakin nampak murah hati. Orang-orang yang memerlukan bantuan mereka, telah mereka bantu. Ketika anak seorang bebahu menderita sakit, maka orang Tanah Perdikan Menoreh yang menjalankan uang kedua orang pengikut Ki Tempuyung Putih itu telah datang kepadanya, bersama kedua orang pekemahan itu.

  Istri bebahu itu adalah seorang pedagang kain yang tumbuh semakin besar. Ia termasuk salah seorang yang mendapat pijaman dari orang Tanah Perdikan Menoreh yang sering meminjamkan uang itu.

  Dengan ramah istri bebahu itu telah mempersilahkan ketiga orang itu masuk. Mereka duduk di ruang tengah, ditemui oleh bebahu Tanah Perdikan yang anaknya sakit itu.

  “Terima kasih atas kunjungan Ki Makerti dan kedua orang yang aku agaknya belum mengenalnya,” berkata bebahu itu.

  “Bukankah itu sudah menjadi kewajiban kita saling mengunjungi, apalagi jika salah seorang dari kita mengalami kesusahan seperti Ki Marbudi sekarang ini,“ jawab Ki Makerti. Lalu kemudian ia telah memperkenalkan kedua orang yang datang bersamanya.

  “Keduanya adalah masih sanak kadangku sendiri. Yang seorang adalah Ki Prasanta dan Ki Saramuka.”

  “Kami datang untuk sekedar untuk memperingan keprihatinan Ki Marbudi. Hanya kunjungan seperti itulah yang dapat kami lakukan.” berkata Ki Makerti kemudian.

  “Tetapi dari mana Ki Makerti tahu bahwa anakku sedang sakit sekarang ini ?” bertanya Ki Marbudi.

  “Nyi Marbudi mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Apalagi kemudian Nyi Marbudi tidak nampak di pasar. Aku mengira anaknya yang sakit tidak dapat ditinggalkan. Kerena itu, kami yang sering berhubungan jual beli di pasar, datang menengok anak Nyi Marbudi.”

  “Bukankah aku pernah menceritakan serba sedikit tentang bantuan Ki Makerti ?” berkata Nyi, Marbudi.

  “Tentu bukan bantuan. Kita saling mendapatkan keuntungan,” jawab Ki Makerti, “Nyi Marbudi dapat memutar uang itu, sementara aku dapat menitipkan uang untuk ikut berputar dan mendapat sedikit keuntungan pula.”

  “Ya. Ya.” desis Ki Marbudi, “istriku juga pernah menceritakannya. Memang satu kerja sama yang saling menguntungkan. Tetapi kami wajib mengucapkan terima kasih.”

  Demikianlah, untuk beberapa saat mereka saling berbincang. Mereka mula-mmula membicarakan anak Ki Marbudi yang sakit. Namun kemudian merambat memasuki pembicaraan tentang Tanah Perdikan mereka.

  Namun akhirnya Ki Makerti kembali lagi kesoal uang yang dipinjamkan kepada Ki Marbudi. Ia masih menawarkan tambahan modal jika dikehendakinya.

  “Kami akan memikirkannya Ki Makerti,” jawab Nyi Marbudi, “meski-pun sebenarnya semakin banyak tersedia modal, maka usahaku akan semakin besar. Tetapi bukankah pinjaman itu harus dikembalikan ? Jika aku tidak berhasil memutar uang yang aku pinjam, maka aku justru akan mengalami kesulitan. Bukankah selain harus mengembalikan, aku juga harus membayar bunga ?”

  “Apakah bunga itu terlalu tinggi ?” bertanya Ki Makerti

  “Tidak. Memang tidak. Bunga yang diminta Ki Makerti terhitung kecil dibandingkan dengan bunga dari peminjam uang yang lain.”

  “Nyi Marbudi. Jika bunganya dianggap terlalu tinggi. Aku masih dapat menurunkan bunga itu meski-pun hanya sedikit. Bagiku bunga itu tidak terlalu penting. Asal saja sedikit-sedikit aku mendapat uang untuk makan keluargaku.”

  “Ah, apa begitu ?” bertanya Ki Marbudi, ”Ki Makerti tentu tidak usah memikirkan, apakah akan makan hari ini. Tetapi yang Ki Makerti pikirkan adalah makan apa sebaiknya hari ini.”

  “Tentu tidak. Nampaknya saja begitu, sebagaimana kami melihat Ki Marbudi. Seorang bebahu Tanah Perdikan yang mempunyai sawah pelugguh yang luas, kebun kelapa yang juga luas dan Nyi Marbudi yang masih juga pandai mencari uang di pasar.”

  Orang-orang yang sedang berbicara itu tertawa. Tetapi Nyi Marbudi harus bangkit dan meninggalkan pertemuan itu karena anaknya yang sakit merengek memanggilnya.

  Justru ketika Nyi Marbudi tidak ada, maka Ki Makerti telah mulai berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan untuk memperluas pinjamannya. Dengan nada lembut Ki Makerti berkata, “Tidak hanya untuk berdagang. Jika Ki Marbudi ingin memperbaiki rumah atau kepentingan-kepentingan yang demikian aku dapat meminjami dengan bunga yang lebih kecil lagi.”

  Ki Marbudi termangu-mangu sejenak. Sementara Ki makerti berkata, “Sudah tentu tidak kepada banyak orang. Jika hal itu dapat aku lakukan terhadap Ki Marbudi, sebenarnyalah bahwa Nyi Marbudi telah banyak memberikan bunga kepadaku. Aku sendiri tidak mampu memutar uang sebagaimana dilakukan oleh Nyi Marbudi. Karena itu, maka jika Ki Marbudi memerlukan uang tidak untuk kepentingan dagang, maka sudah tentu aku tidak akan menentukan bunga sebesar pinjaman yang dipergunakan untuk berdagang.”

  Ki Marbudi mengangguk-angguk. Ia sempat merenungi tawaran Ki Makerti. Namun kemudian katanya, “Aku akan memikirkannya Ki Makerti.”

  “Jangan segan kepada kedua orang kadangku ini. Mereka adalah orang-orang yang membantuku menyediakan modal. Karena itu, maka akan lebih baik jika pembicaraan kita langsung ditungguinya.”

  Tetapi Ki Marbudi tetap saja berkata sambil tersenyum, “Aku akan memikirkannya Ki Sanak. Rumahku memang harus dibenahi. Tetapi aku-pun harus memperhitungkan seberapa besar aku sanggup meminjam uang dan kemudian mengembalikan dengan bunga meski-pun bunganya kecil.“

  “Baiklah,” berkata Ki Makerti, “tetapi kapan saja Ki Marbudi membutuhkan, panggil aku.”

  “Baik,“ jawab Ki Marbudi, “kapan saja aku memerlukan, aku akan menghubungi Ki Makerti.“

  Demikianlah, maka Ki Makerti dan kedua orang yang bersamanya itu-pun minta diri. Namun sebelum ia meninggalkan rumah Ki Marbudi, ia sempat melihat anak yang sakit itu dan meyisipkan uang beberapa keping di sela-sela jari anak yang sakit itu.”

  Sepeninggal Ki Makerti, Ki Marbudi dan istrinya sempat berbincang tentang kebaikan hati Ki Makerti. Berbeda dengan peminjam uang yang lain, Ki Makerti terhitung orang yang paling baik.

  Yang kemudian menganggapnya demikian bukan saja Ki Marbudi. Tetapi juga beberapa orang yang lain. Dan bahkan juga beberapa orang bebahu.

  Namun sedemikian jauh, Ki Makerti dan kedua orang pengikut Ki Tempuyung Putih itu masih belum mendapat beberapa keterangan penting. Meraka masih belum mendapat keterangan tentang Bajang Bertangan Baja. Para bebahu juga tidak tahu apa-pun tentang Bajang Bertangan Baja. Seisi rumah Agung Sedayu berusaha untuk tetap merahasiakan kehadiran Bajang Bertangan Baja itu di rumah mereka. Demikian pula Ki Gede dan orang-orang terpenting di Tanah Perdikan yang pernah mendapat laporan dari Agung Sedayu, tidak pemah membicarakan Bajang Bertangan Baja itu secara terbuka. Apalagi dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan Ki Gede.

  Dalam pada itu, Ki Tempuyung Putih mulai menjadi gelisah. Orang-orang di perkemahan itu-pun menjadi jemu menunggu. Apalagi selama menunggu mereka merasa tidak lebih baik dari orang-orang yang tertawan. Mereka sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak.

  Untuk berburu-pun mereka diberi batasan-batasan agar tidak berbenturan dengan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh.

  Ketidak sabaran orang-orang perkemahan itu sejalan dengan kejemuan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh untuk menunggu. Ketika pada sualu kali terjadi kegemparan dusebuah pedukuhan, maka para pengawal Perdikan Menoreh mulai mencari sasaran untuk mencari kesalahan.

  Ki Gede Sendiri datang di sebuah padukuhan yang baru saja dilanda kesusahan. Seseorang gadis yang sedang berada di pategalan memetik daun kacang panjang telah disergap oleh kedua orang laki-laki yang tak dikenal. Gadis itu memang sempat berteriak. Namun dua orang telah menyeretnya ke kaki pebukitan. Agaknya tidak seorang-pun berada di pategalan dan mendengar teriakkannya. Apalagi ketika mulut gadis itu kenudian telah disumbat dengan dedaunan yang dihentakkannya dari pepohonan.

  Namun nasib gadis itu ternyata masih cukup baik. Yang Maha Agung masih melidungi keselamatannya serta harga dirinya. Ketika kedua orang itu menyeretnya melintasi jalan di kaki bukit, beberapa orang pengawal yang meronda telah melihatnya. Dengan cepat mereka berlari menyusul kedua orang itu. Kedua orang itu memang tidak mengira bahwa mereka akan berpapasan dengan para peronda. Apalagi jalan mulai menanjak. Karena itu, maka gadis itu telah dilepaskannya. Keduanya berusaha untuk melarikan diri naik kelereng pebukitan.

  Tetapi pada pengawal yang meronda itu tidak mau melepaskan mereka. Kedua orang itu dikejarnya hampir sampai kepuncak.

  Keduanya yang merasa tidak mendapat lagi untuk terus berlari, telah memilih jalan untuk melawan para pengawal yang mengejar mereka. Dengan demikian maka telah terjadi pertempuran yang sengit antara dua orang yang bertubuh keras dan kasar dari perkemahan melawan ampat orang pengawal Tanah Perdikan yang sedang meronda.

  “Anak-anak dungu,“ geram seorang dari kedua orang itu, “kalian kira kalian berempat dapat mengalahkan kami berdua.”

  “Kalian memang iblis yang tidak beradab. Di siang hari begini kalian berani menculik penghuni Tanah Perdikan Menoreh.“ salah seorang pengawal itu berteriak.

  “Persetan. Sesudah kami membunuh kalian, gadis itu akan kami bawa ke perkemahan kami, apa-pun yang akan terjadi dengan gadis itu kemudian. Adalah salah kalian jika kami berbuat demikian. Sebenarnya kami tidak akan menyeret gadis itu ke perkemahan. Tetapi kalian telah berusaha untuk mengganggu kami.”

  “Tidak ada hukuman yang paling pantas bagi kalian berdua kecuali dihukum mati.“ pengawal yang lain berteriak.

  “Kalianlah yang akan mati disini,” orang yang besar itu menjawab.

  Para pengawal itu tidak menunggu lagi. Mereka segera berpencar dan bertempur lagi melawan dua orang itu dengan sengitnya.

  Orang-orang perkemahan itu ternyata bukan saja ujudnya yang keras dai. kasar. Tapi tingkah laku mereka-pun juga keras dan kasar. Mereka segera mencabut golok mereka dan mangayun-ayunkan dengan kasarnya. Sedangkan keempat orang pengawal itu telah menarik pedang mereka pula. Pedang para pengawal itu-pun kemudian telah berputar dengan cepatnya. Menyambar-nyambar dari segala arah.

  Pertempuran itu memang menjadi sengit. Kedua orang yang keras dan kasar itu memang mempunyai kekuatan yang sangat besar di setiap benturan, maka terasa di telapak tangan para pengawal bagaikan tersentuh panasnya api.

  Namun para pengawal Tanah Perdikan yang terlatih itu memiliki kemampuan bergerak lebih cepat dari kedua orang yang keras dan kasar itu. Karena itu, berempat mereka mampu membuat kedua orang itu kadang-kadang kebingungan.

  Dengan demikian maka keempat orang itu setiap kali harus bergeser semakin naik, sehingga akhirnya mereka bertempur di pundak perbukitan.

  Meski-pun demikian, para pengawal itu masih saja mengalami kesulitan. Pengawal yang termuda, yang dengan garangnya menyerang salah seorang dari kedua orang yang datang dari perkemahan itu telah kehilangan sasaran yang sempat mengelak. Bahkan kemudian orang itu telah mengayunkan goloknya dengan cepat dan kuat sekali. Terdengar angin bersiul oleh getaran ayunan golok itu mengarah kekepala pengawal muda itu.

  Pengawal itu tidak sempat mengelak. Yang dilakukan kemudian adalah menangkis serangan itu. la mencoba untuk menepis golok yang besar yang terayun dengan kuatnya.

  Namun ketika terjadi benturan yang keras, maka tangan pengawal itu bagaikan tertusuk ujung pisau belati. Panas dan pedih. Sehingga karena itu, maka telapak tangannya tidak sanggup lagi mempertahankan pedangnya, sehingga pedangnya itu meloncat lepas dari tangannya. Sementara itu, meski-pun golok lawannya berubah arah, namun ujungnya masih juga sempat menggores pundak pengawal itu, sehingga terluka. Darah-pun kemudian telah mengalir dari lukanya.

  Pengawal yang masih muda itu memang terdorong surut. Tetapi ketika lawannya itu mengejarnya, maka seorang pengawal yang lain dengan kecepatan yang tinggi telah memburunya. Ujung pedangnya terjulur lurus menggapai lambung orang itu.

  Orang itu terkejut. Perhatiannya memang tertuju kepada pengawal yang kehilangan pedangnya itu. Satu kesempatan baginya untuk membelah kepala pengawal itu dengan goloknya yang besar.

  Tetapi sebelum ia sempat mengayunkan goloknya, lambungnya telah disengat oleh ujung pedang pengawal yang lain.

  Orang itu menggeram marah. Sambil berteriak ia meloncat menyerang pengawal yang melukai lambungnya itu. Namun pengawal itu dengan cepat mengambil jarak.

  Sementara pengawal yang kehilangan pedangnya telah berhasil memungut pedangnya kembali. Meski-pun tangannya masih terasa pedih, tetapi ia lelah menggenggam pedangnya dengan erat-erat. Ketika ia melihat kawannya yang membantunya diburu oleh lawannya itu, maka ia-pun segera meloncat sambil berteriak pula.

  Orang itu memang berhenti. Wajahnya menjadi merah oleh kemarahan yang tertimbun di jantungnya.

  Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Dua orang lawanya telah hampir menyerang hampir bersamaan. Kerena itu, maka ia-pun harus berloncatan menghindar dan menangkis serangan-serangan itu.

  Dalam pada itu, kawannya yang sseorang lagi ternyata juga mengalami kesulitan. Kedua pengawal Tanah Perdikan Menoreh itu bertempur semakin cepat. Pedang mereka-pun berputaran, menebas, terayun dan mematuk dari segala arah. Dua ujung pedang yang berterbangan di sekitarnya itu seakan-akan berpuluh ekor lebah yang mengerubunginya.

  Dengan demikian maka orang itu-pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri, sehingga ujung pedang lawannya itu sekali-kali sempat menyentuh kulitnya pula. Betapa luka-luka kecil mulai nampak di tubuhnya. Semakin lama semakin banyak, darah-pun mulai mewarnai kulit orang yang bertubuh keras dan kasar itu.

  Beberapa kali orang itu mengumpat-umpat. Namun ia tidak mampu menghindari serangan-serangan yang semakin deras menghujaninya.

  Kedua orang itu memang tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Keempat pengawal dari Tanah Perdikan itu-pun sangat marah pula sebagaimana kedua orang itu. Tindakan kedua orang itu sama sekali tidak mencerminkan tingkah laku seseorang yang hidup dalam pergaulan manusia beradab.

  Demikianlah maka serangan keempat pengawal itu semakin lama menjadi semakin garang. Kedua orang perkemahan itu menjadi semakin kesulitan. Betapa-pun kemarahan menbakar hati mereka, namun mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa tubuh mereka telah terluka semakin lama semakin parah.

  Pada saat yang paling sulit, maka seorang diantara kedua orang itu merasa tidak tahan lagi mengalami tekanan serangan-serangan lawannya. Karena itu, maka tanpa memberikan isyarat apa-pun kepada kawannya, maka ia-pun telah berlari meninggalkan arena meluncur turun lewat sela-sela pepohonan menuju perkemahan mereka.

  Kedua orang pengawal yang bertempur melawannya telah pula memburunya

  Tetapi keduanya masih harus memikirkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas mereka jika mereka sampai terperosok ke perkemahan.

  Karena itu, ketika orang yang mereka kejar itu seperti menggelinding saja di lereng perbukitan, maka keduanya terpaksa menghentikan kejaran mereka.

  Namun pada saat itu, orang-orang dari perkemahan yang seorang lagi, telah kehilangan harapan pula untuk bertahan. Apalagi setelah kawannya berlari meninggalkan arena.

  Karena itu, maka ia-pun telah memilih melarikan diri meninggalkan lawan-lawannya.

  Tetapi nasibnya tidak sebaik kawannya. Para pengawal yang marah itu mengejarnya. Bahkan tiba-tiba saja orang itu melihat dua orang pengawal yang lain, yang gagal mengejar lawan mereka yang seorang lagi, telah melihat orang yang melarikan diri itu. Karena itu, maka keduanya dengan serta merta telah menghadang orang yang telah melarikan diri itu.

  Orang itu benar-benar menjadi putus asa. Para pengawal-pun tidak lagi mengekang diri. Kemarahan mereka telah menyala sampai keubun-ubun.

  “Orang yang memperlakukan gadis-gadis seperti itu, tidak pantas berada di lingkungan orang-orang beradab.”

  Karena itu, maka para pengawal telah beramai-ramai menyerang orang yang kebingungan itu.

  Bersambung


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: