Buku III-57

257-00

Laman: 1 2

Telah Terbit on 3 Juni 2009 at 01:05  Comments (168)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iii-57/trackback/

RSS feed for comments on this post.

168 KomentarTinggalkan komentar

 1. Buka gandok lagi ….
  Lumayan dapat uang lembur πŸ˜†

  • tak rencangi ki….

   • Nyabut kuncine kok suwe Ki Pandan .
    Aku mlebu disik neng KAMARe wonG LANANG wis kebelet ….

    • ket mau ngindik-indiki gandoke nyi untari,jebul kesasar neng kene…

     tak kiro ki WDR mau Manohara (isih kempling lho ketok-e)

     • Manohara,
      didelok saka ngarep, mburi, nduwur, ngisor, samping.

      pancen kempling, gandes lan tetep luwes, nangis ya ngono, mesem ya ngono, ngguyu apa maneh……ha ha ha.

     • KI Pandan,
      Mau pilih Isine opo Kulite ..

      Ketok-e isih kempling …. ananging isine wis kempot. wak kak kak kak πŸ˜†

      Yen Ki Arema teko Didukani Lho ….
      Nang opo diseneni …? πŸ˜€

      • nJenengan koq pirso isine wis semrawut?
       koq pirso ki Arema badhe duko?
       koq apal kulit lan isine Manuk Hara?

       dadi curigation tenan iki…

       • πŸ˜› πŸ˜€ πŸ˜†
        Aisahar …

        Aku nggak bilang kalu dapat info dari Ki Arema, lho!

        Omahku kan uadoh.. 😦

     • berarti aku durung lamur tur isih normal….

      • Percaya ki ….

  • Tinggal lima cantrik yang masih melek …..
   Bangun Men, absen …..

   NUGNAB … NUGNAB … NUGNAB … NESBA πŸ˜› πŸ˜€

  • Kedisikan maneh…..
   Wachhhh jan khampiun tenanan Ki Widura.

   Melu absen nang gandhok 257.

   • Sapuniko dinten Selasa Wage, Ki Ismoyo …
    Monggo buka dasar!

 2. Mekar Sari 24/11/2008 08:35:22
  PANEMBAHAN SENAPATI MILIH KULIT TINIMBANG ISI

  KRAJAN Brang Wetan tetep nolak lan ora ngakoni tata pemerintahane Mataram, nalika Panembahan Senapati ngasta pusaraning adil. Nalikane ngerahake prajurit kang cacahe wong 6.000 nglurug menyang Brang Wetan, kudu ngadhepi mungsuh kang gunggunge luwih akeh yaiku prajurit kang cacahe ana wong 40.000 kang dipandhegani Pangeran Surabaya.

  Panembahan Senapati paring lapuran marang Sunan Prapen, kang sabanjure ngutus santrine wong 40, kanggo nemoni para senapati perang lelorone. Sunan Prapen dhawuh lan akon milih, “Apa sing arep mbok pilih, anane rong perkara iki. Kepengin nikmati asile wektu iki, apa sing arep diasilake Tanah Jawa ing wektu samengko ?”.

  Pangeran Surabaya milih asil wektu iki, dene Panembahan Senapati milih asil wektu samengko. Sunan Prapen uga paring sasmita, antarane kulit lan isi kang satemene lelorone padha mbutuhake siji lan sijine. Pangeran Surabaya milih isi lan Panembahan Senapati milih kulit, lelorone banjur rukun maneh ora dumadi peperangan lan padha sowang-sowangan pepisahan.

  Sunan Prapen ngendika, “Takdir Illahi, Panembahan Senapati milih kulit jalaran tegese negara. Dene isi manungsane utawa kawulane, yen isi ora manut marang kulit yaiku sing duwe negara, mesthi bakal diusir saka bumine”.

  Mula nalikane Pangeran Surabaya ngangkat sawijining bupati ing wilayah Warung sa cedhake Blora isih kebawah panguwasane Mataram, Panembahan Senapati enggal-enggal nelukake. Isi kudu manut prentahe kulit, yen ora gelem manut, isi kudu matu saka kulite. Para bupati ing kiwa tengene Warung pasrah bongkokan, wedi yen diusir saka Mataram.

  Panembahan Madiun kuwatir yen bakal kagebag perang dening Mataram, mula banjur nggabung krajan-krajan ing Brang Wetan sarta nguwati prajurite.
  Panembahan Senapati ngutus matapita Nyai Adisara, rewa-rewa yen Mataram nungkul. Bab kuwi ndadekake Panembahan Madiun kecolongan jalaran lena, para bupati Brang Wetan wis dibubarake. Kalodhangan kasebut digunakake dening Panembahan Senapati nggebag perang, sahengga prajurit Madiun kapracondhang.

  Panembahan Madiun kaget, tetela Panembahan Senapati ngempakake martawisa yaiku ing njaba katone madu, legi nanging njerone racun. Madiun bedhah, Panembahan Madiun lan kulawarga kejaba Retna Dumilah keplayu tekan Wirasaba sacedhake Jombang. Mataram tebane tekan Brang Wetan, saya jembar panguwasane.

  • terjemahan bebas
   PANEMBAHAN SENAPATI MEMILIH KULIT DARIPADA ISI

   Adipati Pesisir Timur tetap menolak dan tidak mengakui kekuasaan Mataram, dibawah pemerintahan Panembahan Senapati. Pada saat menyiapkan pasukan yang berjumlah hanya 6000 prajurit menyerbu melawan Madiun yang didukung para Adipati Pesisir Timur, harus menghadapi pasukan lawan yang jumlah prajuritnya lebih besar sekitar 40.000 prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Surabaya (Panembahan Mas Madiun).

   Panembahan Senapati melaporkan kepada Sunan Prapen, yang kemudian Sunan Prapen mengutus 40 orang santrinya, untuk mempertemukan kedua Senopati. Sunan Prapen mengajukan dua persyaratan, β€œMana yang akan dipilih, diantara dua persyaratan tersebut. Apakah menginginkan hasilnya sekarang, ataukah memilih apa yang dapat dihasilkan oleh Tanah Jawa untuk masa mendatang ?”

   Pangeran Surabaya menginginkan hasilnya dinikmati sekarang, sementara Panembahan Senapati memilih, hasil yang bisa dinikmati pada masa mendatang. Sunan Prapen juga memberikan sasmita, diantara kulit dan isi pada dasarnya kedua-duanya saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Pangeran Surabaya memilih isi dan Panembahan Senapati memilih kulit, keduanya kemudian kembali rukun tidak terjadi adanya peperangan dan keduanya kemudian berpisah.

   Sunan Prapen berkata, β€œSudah menjadi Tadir Allah SWT, bahwasanya Panembahan Senapati memilih kulit yang mempunyai makna negara. Adapun isi bermakna manusia atau rakyatnya, apabila isi tidak tunduk pada kulit sebagai yang memerintah pada suatu Negara, maka bakal diusir dari tanah airnya”.

   Maka, ketika Pangeran Surabaya mengangkat seorang Adipati di wilayah Warung sekitar Blora masih dibawah kekuasaan Kerajaan Mataram, Panembahan Senapati kemudian segera menaklukan wilayah tersebut. Isi harus tunduk pada perintah kulit, jika tidak tunduk, isi harus keluar dari kulitnya. Para adipati disekitar Warung pun berserah diri, takut kalau nantinya akan diusir juga dari kekuasaan kerajaan Mataram.

   Panembahan Madiun khawatir kalau digempur perang oleh Mataram, maka kemudian bergabung dengan para adipati pesisir timur kemudian memperkuat prajuritnya.
   Panembahan Senapati mengutus seorang dayang bernama Nyai Adisara, berpura-pura mengatakan jika Mataram menyerah. Hal tersebut menjadikan Panembahan Madiun terlena, para adipati pesisir timur terlanjur diminta kembali ke wilayah masing-masing. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh Panembahan Senapati menggempur Madiun, sehingga prajurit Madiun menyerah kalah.

   Panembahan Madiun terkejut, ternyata Panembahan Senapati ibarat bisa, diluar terlihat bagaikan madu, manis, tapi didalamnya berisi racun yang mematikan. Madiun pecah, Panembahan Madiun dan sanak keluarga kecuali Retna Djumilah melarikan diri ke Wirasaba berdekatan wilayah Jombang. Mataram akhirnya menguasai pesisir timur, dan makin memperluas daerah kekuasaannya.

   • Ki Pandanalas, Ki Widura,
    sing rondha kari telu.

    Kepareng nyuwun pamit rumiyin
    Sugeng enjang…….

    • Sugeng Dahar Ki,
     Eeh tidur itu apa boso jowone …
     Maksud saya ya itu .. πŸ˜›

    • kulo nggih pamit rumiyin…wis ketap-ketip niki

    • kalau ditawari pisang.
     Pilih kulit apa isi. hayooo….

     • kulo mboten remen pisang,…

   • sunan prapen kuwi sing makame ono gresik to??
    sayang ora ono critane iku

 3. wah kok wis rame yo…melu ndhodhok ah.

  • Ki Manahan,
   Kulo rencangi ndhodhok…

 4. Melu absen aku ………..

  • Sopo ping melu mangan, yo … tak traktir …
   Hayoo ngacung …. tak enteni ….

   • burito loro ki Widura, sambel trasine ojo lali

 5. lho, Ki Ismoyo,.. njenengan harusnya nulis “Kamis” dulu,..supaya cepet diwedar,..hehehe

  • Nek nJenengan kirim carne asada burrito pasti cepet diwedar..

 6. Abseeennn

 7. Ikut absen

 8. masih ngantuk, tp ikut absen dulu :mrgreen:

 9. Ghandoke wis dibuka, nanging kitab dereng di wedarke

 10. Sing penting … antri ndisik ..

 11. yg penting..absen…biar gak ketinggalan….

 12. melu ki

 13. Saiki ning tlatah kulon, omahe ki widura, isik dino Rebo, dadi urung iso diwedar kitab 257

  • Rebune Sopo,
   Ki Telik sandi opo durung nrimo pay check, tho? Kok pingin cepet dino Kemis. Gajian tiap dua minggu … tagihan saben dino teko …..

   Opo ora Sakaw …. selalu senantiasa always

   Wa kak kaka kakak

   • pokoke wis kliyengan kiii,..dino seloso dadi dino rebo, dino rebo dadi dino jumuah,..hayyah.. sakkaaaaw

 14. absen juga

 15. Kitab iki metune dino Kemis Kliwon. Dalam bhs Indonesia Kamis Kliwon. Dlm bahasa Inggris Cummist Clit-won.

  • Ejaan lamanya, “Come Miss Cleeone ……, por favor …”
   😦

 16. Mumpung Sepi……Absen Hadir Ki Gede

  • Buat Pagar Betis Ring 1……Aman
   Ben Ora di Dhusel Kanca2nya……
   Absen Hadir Lagi Ki Gede

   • Buat Pagar Betis Ring 2….Lebih Aman
    Absen Hadir Lagi Ki Gede

 17. Wah..wah…, wis rame sing antri

  Ayas nggawa oges lecep Ki “Rangga” Widura. Ngalup saka olah raga pagi. Nayamul Ki, harum, mung 5 rb, lengkap srundeng + empal (licek).

  • @ Ki Arema Hadir,

   Ada Harapan Wedar Pagi…..Nuwun Ki
   Terima Kasih………..Terima Kasih

   • ammaaannn … senopati2 wis podho ngumpul

    • Lancar……Ki PLS wis hadir
     Selamat Pagi Ki

     • pagi ki YP… (padahal wis awan padang njimbrang lho ki)

  • Ekeyep idnE? Ono gnodog Ignamek, Ik Amera? Uka nayod nanet …..
   yum yum …

  • ukut nang endi ki , lecep panderman opo lecep kawi

 18. Terima kasih…terima kasih….

 19. antllliiiii

 20. Absen hadir….

 21. belon di wedar ya ?

 22. Dherek seba

 23. absen juga..

  Seri piro yo Swandaru ngerti agung sedayu luweh sekti??
  Rasane wis melu gregeten karo agung sedayu sing imbas-imbiss ora teges

  • sedilit maneh ki…kiro2 menjelang poso

  • mau…???

 24. sakaaww…saakaaaawwww….

  • Tangi turu wis bengak bengok, Ki? πŸ™‚
   Dipentelengi Ki Gede, lho …..
   Tolong disiapno makan siang …. nanti Ki Gede akan kirim LEMPERnya….

   Ngomong-2 aku juga sakaw kok, neng jo kondo-kondo!

   • tak konconi sakaw…..

    • sakaw kok melu-melu..kekeke
     btw matur nuwun kitab-e nggih poro bebahu…

  • sakaw terus perasaan …

 25. Absen
  tumut antri

 26. hadir….

  untuk mengisi waktu,
  test psikologi situasi (bagus untuk dicoba, selamat mencoba….)
  jangan lupa siapken pulpen dan kertas, dan jangan lihat jawaban yang dibawah dulu ya….

  mangga, dicobian

  bayangkan situasi berikut:

  ki sanak berada di dalam hutan. saat berjalan, anda melihat gubuk tua di sana.
  (1) apa kondisi pintu gubuk? ( terbuka / tertutup )

  ki sanak masuk ke dalam gubuk dan melihat sebuah meja.
  (2) apa bentuk meja tersebut? ( bulat / oval / segiempat / bujursangkar / segitiga )

  di atas meja, ada sebuah pot bunga. di dalamnya ada air.
  (3) berapa banyak air yang terisi? ( penuh / setengah / kosong )
  (4) dan pot tersebut terbuat dari apa? ( kaca / porselein / tanah / besi / plastik / kayu )

  ki sanak berjalan keluar gubuk. saat berjalan ki sanak melihat sebuah air terjun dari jauh. ada air yang mengalir ke bawah.
  (5) seberapa cepat airnya terjun ke bawah? (pilih sebuah angka dari 0 sampai 10)

  ki sanak terus melangkah. ki sanak menginjak sesuatu yang keras di tanah. saat ki sanak melihat ke bawah, ki sanak melihat kilauan warna emas. ki sanak membungkuk dan mengambilnya. itu adalah gantungan kunci dengan kunci-kuncinya.
  (6) ada berapa banyak kunci yang ki sanak lihat di gantungan kunci tersebut? (pilih sebuah angka dari 1 sampai 10)

  ki sanak terus melangkah. mencoba mencari jalan keluar dari hutan. tiba-tiba ki sanak melihat sebuah istana.
  (7) bagaimana kondisi istana tersebut? ( tua / baru )

  ki sanak memasuki kastil dan melihat sebuah kolam berisi air, tampak kotor dan di dalam tampak batu-batu permata berkilauan.
  (8) apakah ki sanak akan mengambil batu permata itu? ( ya / tidak )

  di samping kolam tadi, ada kolam yang lain dengan air yang bersih dan di permukaan tampak uang kertas mengambang.
  (9) apakah ki sanak akan mengambil uang tersebut? ( ya / tidak )

  berjalan sampai ujung kastil ada sebuah pintu keluar. ki sanak melewatinya dan berjalan keluar kastil. di luar, ada sebuah taman besar, ki sanak melihat sebuah kotak di atas tanah.
  (10) apa ukuran kotak tersebut? ( kecil / sedang / besar )
  (11) terbuat dari apakah kotak tersebut? ( karton / kertas / kayu / besi )

  ada sebuah jembatan di taman agak jauh dari kotak.
  (12) terbuat dari apakah jembatan itu? ( besi / kayu / rotan )

  di seberang jembatan, ada seekor kuda.
  (13) apakah warna kuda tersebut? ( putih / abu-abu / coklat / hitam )
  (14) apa yang sedang dilakukan kuda? ( diam / makan rumput / lari kesana-kemari )

  oh tidak!! sebuah tornado datang. jaraknya agak jauh dari kuda. ki sanak punya 3 pilihan:
  (i) lari dan bersembunyi di dalam kotak?
  (ii) lari dan bersembunyi di bawah jembatan?
  (iii) lari ke arah kuda, menaikinya dan memacu kudanya sejauh mungkin
  coba jawab dulu.. baru lihat jawabannya…


  kemudian baru ketahuan ki sanak termasuk tipe orang yang seperti gimana…

  berikut adalah kunci jawaban dan penjelasannya:

  (1) pintu:
  pintu terbuka – ki sanak orang yang suka sharing
  pintu tertutup – ki sanak orang yang suka menyimpan segalanya untuk diri sendiri

  (2) meja:
  bulat/oval – teman manapun yang datang, ki sanak akan terima dan mempercayai mereka sepenuhnya
  bujursangkar/segiempat – ki sanak agak pemilih soal teman dan hanya berteman dengan mereka yang selevel dengan ki sanak
  segitiga – ki sanak sangat pemilih soal teman dan ki sanak tidak punya banyak teman di kehidupan ki sanak

  (3) air di dalam pot:
  kosong – hidup ki sanak kosong
  setengah terisi – apa yang ki sanak inginkan dalam hidup cuma setengah terpenuhi
  penuh – hidup ki sanak terisi penuh dan ini sangat baik bagi ki sanak

  (4) bahan baku pot:
  kaca/tanah/porselein – ki sanak lemah dalam hidup ini dan cenderung rapuh
  besi/plastik/kayu – ki sanak kuat dalam hidup ini

  (5) aliran air terjun:
  0 – tidak ada gairah seks
  1 ke 4 – gairah seks rendah
  5 – gairah seks rata-rata
  6 ke 9 – gairah seks tinggi
  10 – gairah seks tinggi!!! tidak bisa hidup tanpa seks…

  (6) kunci:
  1 – ki sanak punya satu teman baik dalam hidup
  2 ke 5 – ki sanak punya sedikit teman baik dalam hidup
  6 ke 10 – ki sanak punya banyak teman baik

  (7) istana:
  tua – menunjukkan bahwa hubungan terakhir ki sanak tidak baik dan tidak ki sanak ingat dalam memori ki sanak
  baru – hubungan terakhir ki sanak baik dan masih hangat dalam memori

  (8) batu permata:
  ya – ketika pasangan ki sanak di dekat ki sanak, ki sanak akan melirik yang lain.
  tidak – ketika pasangan ki sanak di dekat ki sanak, ki sanak akan berada di dekat dia terus

  (9) uang kertas:
  ya – bahkan ketika pasangan ki sanak tidak ada, ki sanak masih akan melirik yang lain.
  ya – bahkan ketika pasangan ki sanak tidak ada, ki sanak masih memikirkan dia dan akan tetap setia padanya, tidak melirik yang lain.

  (10) ukuran kotak:
  kecil – ego kecil
  sedang – ego rata-rata
  besar – ego tinggi

  (11) bahan baku kotak:
  karton/kertas/kayu (tidak berkilauan) – kepribadian rendah hati
  besi – kepribadian tinggi hati

  (12) bahan baku jembatan:
  jembatan besi – punya ikatan yang sangat kuat dengan teman-teman ki sanak
  jembatan kayu – ikatan dengan teman-teman ki sanak tidak begitu kuat/sedang-sedang aja
  jembatan rotan – ki sanak tidak punya ikatan dengan teman-teman ki sanak

  (13) warna kuda:
  putih – ki sanak benar-benar suka/mencintai pasangan
  abu-abu/coklat – ki sanak hanya setengah suka/cinta pasangan
  hitam – ki sanak tidak benar-benar suka/cinta pasangan (dijodohkan πŸ™‚ )

  (14) apa yang sedang dilakukan kuda:
  diam/makan rumput – pasangan ki sanak type rumahan dan orang yang sederhana
  lari kesana-kemari – pasangan ki sanak tipe yang liar πŸ™‚

  ini bagian paling akhir tapi yang paling penting dari test ini.

  di akhir cerita… tornado datang… apa yang akan ki sanak lakukan?
  hanya ada 3 pilihan:
  (i) lari dan bersembunyi di dalam kotak?
  (ii) lari dan bersembunyi di bawah jembatan?
  (iii) lari ke arah kuda, menaikinya dan memacu kudanya sejauh mungkin?

  apa yang ki sanak pilih? arti simbol-simbol di atas sebagai berikut:
  tornado – masalah-masalah dalam hidup
  kotak – ki sanak
  jembatan – teman-teman
  kuda – pasangan

  (i) jadi, kalau ki sanak pilih kotak, artinya ki sanak suka menyimpan masalah-masalah untuk diri ki sanak sendiri kapanpun ki sanak bertemu masalah.
  (ii) atau jika ki sanak pilih jembatan, ki sanak akan mencari teman-teman kapanpun ki sanak menemui masalah.
  (iii) atau yang terakhir jika ki sanak memilih kuda, ki sanak akan mencari pasangan hidup kapanpun ki sanak menemui masalah…

  hayooo… ngaku hayoooo……..

  • eh.. salah, yang nomor sembilan (ii)-> tidak

   • Ngaku….,
    Ngaku apa ya. Ngaku kalau ya, apa ngaku kalau tidak.

    • saya ngaku Ki

     • saya ngaku kalau sakaw……

   • ning alasku ora ono gubug, ora ono grojogan sewu, ora ono pot kembang, ora onoduwit kertas….wis pokoke ora ono ….

    • Berati, ngaku ya Ki

     • kuwi ki banu gek ngimpi terus bingung ki…
      mosok ngajak bingung bareng2…

  • agak bener juga sih

   • Mergo arep topo ngrendem, sing tak gatekno yo air terjun wae…
    terus mbatin ongko 10…

  • ki banu.. sing nomer telu koq nggegirisi.. saben ono masalah golek pasangan hidup (bkn: pasangan hidup”nya”)…. artine yen entuk masalah anyar entuk pasangan hidup anyar?.. hehehe

   • setuju karo kesimpulane ki hiku….

   • he..he..he.. ki hiku koq pirsa menawi masalahipun ki pandan punika namung masalah pasangan hidup…. :mrgreen:

    mlayuuuuuu…

  • ki banu…
   aku diprotes karo arek2 koncoku..
   jarene gak valid, akeh sing gak trimo nek milih istana tua iku mergo istana tua lebih berkualitas timbang istana baru jee..
   trus, kuda hitam, mergo nek kuda hitam kan luwih keren timbang liyane.. ketok kuat banget..

   • he..he..he.. itu ada hubungannya ni… istana tua dan kuda hitam => hubungan terakhir tidak baik dan tidak diingat; tidak benar-benar cinta pada pasangan => hubungan terakhir pada pasangan tidak baik dan tidak diingat lagi… jenenge wae lali, ya… kesupen… πŸ˜€

    • mbok gandok 258 dibukak ndisik,..sikilku pegel iki nunggoni neng pendopo…

     • sampeyan bukak dewe, kuncine ndik ngisore pot pojok gandok Ki.

 27. hadirr…KI

 28. absen ki GD

 29. Ki Gede..
  melu njagong karo ngenteni jatah….(nek diwei nek ora yo mekso ben dikei)
  Salam kanggo sedulur kabeh…..

 30. “Your comment is awaiting moderation.”
  kamsude piye to…?

 31. melu caos neng pendopo..

 32. hadiiiirrrrr,…..

 33. 5400 klik maneh …wedaran kitab

 34. matur nuwun III-57-nya

  • KITABIPUN WONTEN PUNDI?

   • (hikksss…dikerjain roro hoyi….)

 35. Ki Widura, Ki Pandanalas, Lan Ki Ismoyo, nyuwun sewu duko bade tangklet…, Manohara meniko sinten to, punopo Manohara ingkang pun ngendikakaken meniko ingkang nembe wangsul saking negari Jiran…

  • wah,…niku kedah ki Widura engkang sampun paham kulite kaliyan isine…

   terus mangke nyuwun pertimbangane ki Ismoyo…

   Monggo ki WDR tuwin ki IMY dipun tandhangi….hikksss

   • Manohara ingkang dalem maksud meniko gadis prambanan, sing dilirik kalih Ki Pandanalas …..
    Menawi nyonya Sultan sing nJenengan maksud … pancene diplayokne kalih Ki Telik Sandi teng Singapore.
    Ki Ismoyo, ingkang nembe nyamar dados pengawal hotel .. pura-2 nylametaken piambakipun.
    Saestune, Ki Ismoyo sampun janjen kalian Ki Pandanalas.
    He he hee

    • Gimana para sedulur cantrik nanggapinya, boleh ya juga boleh tidak……..he he he,

     Sing penting padepokan tambah rame, tambah semarak tur tambah regeng lan gayeng.

     adbm memang fenomenal.

    • wis ..ngaku wae ki…lah wong ki WDR wis ngakeni je

 36. kitabe sampun diwedar nopo dereng ki…..?

  • mang tangkled kaliyan Ni Roro Hoyi … (ketoke priyiyine namung ngunduh gambare koq…)

 37. @ Ki Sempono
  Pada dasarnya memang kita tunggu saat- SG tahu betapa jauh dia ketinggalan ilmu dari AG, tapi apa SHM dalam bertutur memenuhi harapan kita semua tentang masalah itu,monggo poro senopati,bagaimana tanggapan andika mengenai cara bertutur SHM tentang masalah AS dan SG,:
  1. Mengesankan sesuai harapan kita hihihik
  2. Biasa biasa saja
  3. Tidak sesuai harapan

  • TIDAK SESUAI HARAPAN
   MESTINYA SUATU SAAT SG BERTANDING MELAWAN PUTUT, AS BERTANDING LAWAN GURUNYA SI PUTUT

   • Pilih No.1 Ki…….
    Alasan :
    a.Enak Ki bisa lihat No.2 sm No.3
    b.Rasane no.1 uenak Ki………..

    Jawaban Ga Nyambung Ga pa2 yang penting
    No.1………Hidup No.1

 38. tambahan kangge nengGa rontal engkang dereng diwedar, dipundut saking ketawa dotcom

  CIRINE WONG SOKO ENTUTE
  o Wong sing ORA JUJUR
  Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
  o Wong GOBLOG
  Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an.
  o Wong sing JEMBAR WAWASAN’E
  Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
  o Wong sing SENGSORO
  Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
  o Wong sing MISTERIUS
  Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
  o Wong sing GUGUPAN
  Wong sing ujug-2 nyetop entute nek pas lagi ngentut.
  o Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
  Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.
  o Wong sing KEJEM (SADIS)
  Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.
  o Wong sing ISINAN
  Wong sing nek ngentut terus ke’isinan dhewe.
  o Wong sing STRATEGIS
  Wong sing nek ngentut ning ngarep’e wong lio iso nylamurke entut’e nganti wong lio ora kepikiran maneh.
  o Wong sing BODHO
  Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-2 dienggo ngganti entute sing metu.
  o Wong sing GEMI
  Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-2.
  o Wong sing SOMBONG
  Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
  o Wong sing RAMAH
  Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
  o Wong sing ORA RAMAH
  Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-2.
  o Wong sing KE-KANAK-2-AN
  Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-2.
  o Wong sing ATLETIS
  Wong sing nek ngentut karo ngeden.
  o Wong JUJUR
  Wong sing ngakoni nek awak’e bar ngentut.
  o Wong PINTER
  Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.
  o Wong SIAL
  Wong sing dientuti terus karo wong lio.
  o Wong sing KURANG KONTROL DIRI
  Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
  o Wong sing ORA IKHLAS
  Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring- 2.
  o Wong sing GEMI
  Wong sing menowo ngentut metune swara entut di-endat-2 dadi ping 7.
  o Wong sing SOK AMAL
  Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase.
  o Wong RA NGGENAH
  Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane.
  o Wong RA UMUM
  Yen ngentut dilagokake.
  o Wong PENSIUNAN PRAJURIT
  Yen ngentut di-penggak-2 kareben swarane kadya unining bedil.
  o Wong RA SABARAN
  Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.
  o Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo !)
  Entute aluun banget dawa lan sajak ndandang gulo.
  o Wong RADUWE GAWEAN
  Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).
  Tambahan :
  Wong GENDHENG : Wong sing ngamati ciri-2-ne wong liya saka carane ngentut !

  • mantep tenan… cocok menyandang gelar Cantrik Staf Ahli Bidang perk*****an ….

   • Tinggal Nunggu Hadirnya Cantriek Kepala Staf Ahli Bidang…………………..

    • wong sing ngentuy =WONG RA KELANGAN

 39. Wa ka ka ka ka ka ka …
  sumpah lucu banget…, jadi ketawa sendiri kaya oang gila…..

 40. mungkin sore kali ya kitab di wedarnya? πŸ˜€

 41. monggo disedot..
  wonten walike lurik .. eh salah, walike kapak

  • nomer loro ngunduh neng coper

   • Nomer Telu………
    Matur Nuwun Ki Gede
    Terima Kasih Ki PLS

 42. suwun ki gd

 43. ma kasih

 44. terima kasih lagi banyakan…….

 45. Sampun ketampi matur nuwun.

 46. Nuhun…

 47. Suwun………n Ki

 48. telima kasih

 49. matur nuwuuun..

 50. terima kaseeeeeeeh…. ku…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: