Buku III-02

202-00

Laman: 1 2

Telah Terbit on 13 April 2009 at 15:22  Comments (113)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iii-02/trackback/

RSS feed for comments on this post.

113 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng ndalu Ki Kimin,

  Tumben derek rondha …… biasanipun nenggani Nyi Kimin, kan..?
  Opo nJenengan juga sedang lembur?

 2. @Ki Ismoyo lan Ki Widura,

  Kalo Rangga Tohjaya itu sama Rara Wilis, kalo Rangga Lawe sama Dewi Mertorogo dan Tirtowati, yang saya tidak tahu itu Si Rangga sama siapa? sama Ki Ismoyo apa sama Ki Widura? he.. he.. he..

 3. @ Ki Widura,
  Nggih pakdhe, saweg wonten lemburan niki…. kagem nempur beras ngenjang….

 4. nderek rondha Ki widura…ki kimin…..

  dereng saged tilem meniko…..

 5. @ Ki jogoboyo,
  Sumangga pinarak nglebet, wonten ki widura lan ki jogotirto ingkang saweg wedangan ronde, anget2…. tambah kletikane slondok niki…..

 6. @Ki Jogoboyo,

  Njenengan menpo taksih pados bumbu pecel Mediun? Kulo bade mampir Myanmar … sekedap …. gadah janji )date) kaleh sopo tho bintang film sing ayu lan denok koyo Sekar Mirah iku?

 7. Ki widura…..
  wah panjenengan meniko nganglang terus tho…..
  mbenjang sasi ngajeng kawulo sampun mantuk wonten ing Nuswantoro…..
  lumayan mangkeh 3 sasi nganglang…Bengkulu….semarang….Bali….jogja….wah jan marem….

  Slodok…pancen remenan kulo meniko….nopo maleh Geblek kalian tempe benguk di bacem….josssssss gandos…

  [maaf…mencoba berbahasa jawa kok ya…kadang keomo inggil kadang kromo madya…kadang jan kalimat ngoko….nyuwun ngapuntennnnnn…..]

 8. Kulo nggih sami mawon …..
  Kadang eling, kadang mboten kemutan …. yo sak kecekele wae …. sing penting komunikatif, he he hee

 9. Ki Kimin….
  slondok e jan renyah temenan…..

  ngertos GEBLEK mboten ki ??? biasanipun di pun dhahar kalian tempe benguk di bacem…..

 10. hadir… dan absen

 11. @ ki widura,
  yen teng mriki ketingale sakniki gambarane sekar mirah kados aura kasih, sakderenge kados luna maya, sakderenge malih kados sarah azhari, sakdereng – derenge kados dewi persik, mbah – mbahe sakderenge kados yenny rahman….
  setuju mboten setuju, fantasi masing2 rak bebas to nggih… tergantung le menghayal…. ha… ha… ha…
  yen pandanwangi kok bayangane dalem kados inneke kusherawati penampilan sekarang lho, dede inneke pas awal2 jadi artis….

 12. @ ki jogoboyo,
  yen mboten salah gebleg niku yen dicokot ualottt nggih…
  @ ki / nyi utun,
  sugeng rawuh…..

 13. Ki Kimin…..

  Leres…..warnanipun putih…dipun damel saking pohung…menawi di pun cokot [opo yo boso kromone ??] jan ualoooootttttttt temenan….neng ngangeni….

  Lha menawi tempe benguk meniko…seje maleh….taksih langkung alit tinimbang koro….ananging bilih simbah sampun damel tempe benguk dipun bacem….wah jan maknyussssssss…….

 14. Ki Sanak Sedoyo….

  Kinten-kinten sukunipun Ki Gede kumat dalu niki, dados mboten sempat ngurusi kitab, malah bingung madosi param kocokipun….

  Nggih nasib…., jam sakmenten kitab dereng kawedhar..
  empun monggo unjukanipun disekeca’aken…
  Monggo Ki Widuro, Ki Jogoboyo, Ki Kimin, nyi utun, mumpung taksih anget.

 15. @ ki jogoboyo,
  Dalem nggih asring kangen jajanan jadul, kados gebleg punika ingkang dumadosaken kangen nggih aromanipun, radi sengak – sengak pripun….. tur rumaos lekak minyak gorengipun….
  Lha wonten kalimantan kadosipun kok mboten wonten nggih… Menawi panjenengan pinarak wonten tlatah pundi ? punapa wonten geblek ?

 16. Ki kimin
  kawula lagi wonten ing tlatahipun “uncle mao zedong” ………..
  Panjenengan Kalimantanipun pundi ??? ha mbok menawi mangkeh akhir tahun kawulo bade mriko….pados sisik melik wonten ing perbatasan kalian Sabah….

  leres meniko….[coro jawane ngoko…] sengak sengak piyeeeeee ngono…..amargi minyakipun ngagem minyak kelopo…..
  mbok menawi mangke akhir mei kawulo badhe sowan simbah ing tlatah minggir sleman….biasanipun kawulo lewat kulon progo….wonten daerah Ndekso…wonten ingkang sadean gebleq kalian bacem benguk……..radi maknyus meniko…..
  [kawulo meniko taksih enom…tigang ndoso dereng wonten…ananging gebleg kalian bacem benguk meniko radi remen kulo…]

 17. @ Ki jogoboyo
  dalem banjarmasin, menawi kalian perbatasan sabah dalem tebih, naming nggih sumonggo menawi panjenengan kersa, dalem aturi pinarak wonten gubug dalem, alamat sakmangke mios email kemawon (vickylihu@yahoo.com)

 18. @Ki Jogotirto,

  nJenengan nembe wangsung saking pliridan?
  Kula mbok digawekaken pecel Lele …. sambele sing rado lan diparingi godong kemangi ….

  Kulo bade mbeto sego liwet neng cakruk …..

  Sederek sing lagi ronda,
  Monggo diserbu pecel lelene ki Jogotirto,

 19. Ki Jogoboyo jebule lagi ngluruk ke tlatah leluhur tho.
  Yen Mao Zedung “tha yu zing,” punika konco kula di TK.

  Alamate Ki Mao menopo taksih sami?

 20. Nunggu pecel Lelenya ki Jogotirto ora teko-2 …..
  perut sudah keroncongan ….. dan kremine wis podo keblingsatan….. jadi
  terpaksa keluar dulu cari Burrito …..
  Siapa yang mau titip?

 21. Ki widura….

  uncle mao taksih tilem wonten ing ngajenganipun lapangan tian’an men……

  wah2 taksih dereng saged tilem kawulo…..
  monggo kulo aturi dahar lele…..

  Ki Kimin…
  mangke menawi siyos nggeh bade pados ayam wonten ing banjarmasin….mangke japri kemawon….

 22. sedrek sedoyo, niku ting pojok wonten mi gelas, kantun nggrujug toya panas, tengga sekedap pun cukup kagem ngganjel padaran sakderenge bakaranipun ki widura mateng…..
  Ki jogoboyo, sumonggo dalem tengga japrinipun….
  ki jogotirta, sumonggo ki widura dilajari carane mbakar lele, awit waged gosong…..

 23. Ngapunten sedoyo,

  Kulo bade wangsul rumiyin, lha lele kalihan wader saking pliridan meniko selak amis, mangke kang mbok sekar mirah malah duko.

  monggo sedoyo….. kulo wakgsul rumiyin..
  pareng.. pareng…

 24. dalem nggih tumut ki jogotirto, pinggir lepen barito sampun bang …. suwun sederek sedaya, pamit…pamit…

 25. sugeng enjang poro cantrik…………!!!!!!!!

 26. Anakmas butho caqeil suwah bangun …..
  Cantrik sepuh pada tidak kuat begadang lagi …. yang muda tinggal meneruskan ….

  Saya bawa hard taco sepuluh biji …. mari dicicipi!
  Enak diminum dengn tequila …. asal jangan sampai mabuk.

 27. matur nuwun nyi
  sampun kulo tampi kitab ipun
  ayo derek2 tangi kitabe wis diwedar
  po karipan mari do grondo yo…

 28. matur nuwun …

 29. Bangun pagi memang mengundang rejeki…
  Matur Nuwun Nyai

 30. sugeng enjang N assalamualaikum wr.wb

 31. Sugeng enjang,

  matur nuwun

 32. sembah nuwun kitabipun Ki/Nyi…..

 33. @Ki dwijokangko

  Silahkan anda mampir ke ‘istana’ ki Zacky di tlatah fesbuk…. di tersedia link untuk mengunduh ADBM jilid terdahulu.

  Matur sembah nuwun…..

 34. Hatur nuwun kitabipun Ki/Nyi…..

 35. Sugeng enjang sedulur sedoyo…!

  Waduh Ki GD, Nyi Sena,
  ditunggui sampe subuh di gardu ronda sama Ki Widuro, Ki Jogoboyo, Ki Kimin, nyi utun, tahunya habis subuh kitab baru diwedhar, dan regol baru tahu-tahu sudah terpasang.

  Rupanya Ki Gede mantek ajinya Sangkuriang yang dalam semalam bisa mbuat regol baru, dan selamatannya adalah kawedharnya kitab III-2

  Matur nuwun Ki, Nyi….

 36. Matur suwun, Nyi Seno

 37. Sugeng enjing Ki GD, Nyi Senopati, para kadang cantrik padepokan….matur nuwun.

 38. Matur nuwun Nyi Seno….mantap

 39. Tengkyu Nyi …

 40. Teng yu Dinda Senopati….
  Matur suwun…

 41. matur nuwun Nyai Snpt & Ki Gede, kitab sudah diunduh
  matur nuwun juga buat poro cantrik atas sarannya untuk mendapatkan adbm nomer awal2 versi djvu

 42. Hatur Nuwun Nyai Seno…

 43. matur sembah nuwun Nyi Seno….

 44. telima kacih, kitab 202 sudah dipetik

 45. hadir dan unduh 201-202..
  trims nyi.. semangat selalu…

 46. weleh weleh….
  kawulo karipan meniko…..

  matur sembah nuwun nyi……

 47. He3..kulo bade tumut ngramekaken picantenan ngagem boso “gado-gado” nggih..
  Ki Kikim (Banjarmasin) kaliyan Ki Jogoboyo (negari Cinten tlatahipun Mao Zedong)
  Tepangaken, ingkang kerso mastani nami kulo pun Ki Warsono, madamel wonten mBetawi (sameniko Jakarta, asli kulo kelahiran Klaten, dados alit kulo wonten Klaten, rikolo ageng sekolah wonten Kitho Solo, lajeng Kuliah, medamel ngantos beranak pinak wonten mBetawi..
  Menawi wonten Banjarmasin, boten wonten kuweh, amargi ingkang wonten Wade..Kulo inggih kemutan nate mangan geblek rikolo wonten Klaten rasanipun radi sengak amargi mawi lengo klentik leres meniko! ugi wonten naminipun Sermiyer (emping ndeso) taksih kemutan boten? salajengipun, tempe benguk.., tempe gembus dicocol mawi sambel plecing wah mak nyusss tenan nggih?
  Ki Jogoboyo, kula kok iren kaliyan kemajengan negari tirai bambu nggih, jumlah pendudukipun kathah nanging kok saget jumowo ekonomi, sosial, lan kulturipun..
  Salam
  Ki Warsono

 48. Nderek langkungggg…..
  Matur nuwun Kang mbokayu Ati…..

 49. Matur nuwun

 50. Matur nuwun, rontal sampun kawula unduh….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: