Buku II-84

184-00

Laman: 1 2

Telah Terbit on 22 Maret 2009 at 12:59  Comments (204)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-ii-84/trackback/

RSS feed for comments on this post.

204 KomentarTinggalkan komentar

 1. @Ki Pls, mben awan,esuk,mbengi aq nggarap sawah saiki..suwe ora di cangkule..dadi yo kudu lembur..iki

 2. Hmm…belum ada tanda-tanda kitab akan segera diwedar…..
  Ngeronda dulu ahh….nanti ditengok lagi….

 3. he..he..he..

  ngomong-ngomong tentang sawah,

  ndhek akhir taun 2008, ki sas mentas panen. sawijining awan ketekan tamu durung dikenal sing nggawa map.

  “mangga ki sanak, wonten kersa menapa?” pitakone ki sas sawise ngacarani tamune.

  “anu ki sanak, kula saking yayasan ambu gudhel, badhe nyuwun sumbangan. niki serat-serat keterangan kula,” kandhane karo mbukak mape.

  ki sas mlebu kamar saperlu njupuk dhuwit. senajan bubar panen, jenenge wong tani ya ora pati nyekel dhuwit, wong panenane wae isih numpuk neng omah. grayah-grayah sak klambi ing centhelan mung nemu dhuwit sewu.

  “menika ki sanak, boten usah dicathet. kula sampun ikhlas.” ngendikane ki sas karo menehake dhuwit.

  “matur nuwun, ki sanak.” sumaure wong kuwi. anehe senajan wis nampani dhuwit saka astane ki sas, wong kuwi ora ngalih-ngalih, malah banjur takon, “ki sanak, panjenengan niku bibar panen kok namung maringi setunggal ewu ta, ki sanak?”

  mesthi wae pitakon kuwi gawe kejot penggalihe ki sas. sejatine nalika maringi mung sewu mau panjenengane wis rumangsa kagungan beban mental, nanging kepiye maneh, pancen ora ana tunggale.

  “nggih pun menawi ngoten kula lintonane.” sumaure ki sas sinambi njaluk maneh dhuwite. wong mau enggal-enggal mbalekake dhuwite marang ki sas kanthi polatan marem. ki sas terus mlebu kamar maneh. ora let suwe, ki sas metu saka kamar, bali nemoni tamune.

  “menika ki sanak, ingkang niki kula langkung ikhlas tinimbang ingkang kala wau,” ngendikane ki sas sajak marem.

  “lho ki sanak, kok….?” wong kuwi kaget banget bareng ki sas maringake dhuwite, lan kanthi pegel semu isin terus ngalih ninggalake daleme ki sas.

  saka jero nyi sas ngguyu kepingkel-pingkel. “lha iya, wong njaluk sumbangan diwenehi sewu kok ngenyang, ora gek ndang ngalih, bareng diijoli satus repis malah marem terus ngalih….”

  kesamaan nama dalam ceritera ini hanya kebetulan saja, tidak berhubungan dengan orang yang sebenarnya :mrgreen:

 4. Hihihihi… Ki sas nemen deh.satus. Gandok ini penuh tawa yo. Soko ngarep nganti mburi. Lmyn nggo ngeplengke otak bar nggarap sawah. Hehehe..
  Hadir ki gd, nyi seno, ki sukro lan para bebahu karo kadang cantrik. Met mlm, tak kancani ronda karo moco 3 ktb.

 5. Wah Nyimas Nunik, ngrondho kon disambi maca, lha maling’e luput terus tho ???
  Pancen para cantrik ki akeh sing nduwe bakat terpendam (stress menonjol)…. ayo siapa lagi yang mau urun cerita ???
  :mrgreen:

 6. kok belum keluar ya?

 7. wis metu ki mukidi…

 8. Nyi Untari nang Tlatah Siak-Perawang, Ki Pandanalas nang Tlatah perbatasan Jambi-Riau, nek kula nang Tlatah Duri.wah…wah san soyo dangu san soyo cedhak.., tunggal Guru jebule.Salam Tephunk mawon.

 9. @ki Banu
  Sampeyan iso wae..hi..hi
  Sakjane duit satus repis kuwi,lhe aq mundhut nyungkil saking celengan anakku..lha saking gelane karo wong sing nyuwun sumbangan..kui..ngerti panen urung payu ko dijaluki..sumbangan..di wenehi ngenyang sisan..

 10. @KI Rakai San
  Nyi Untari nang Tlatah Siak-Perawang (Riau), Ki Pandanalas nang Tlatah perbatasan Jambi-Riau, Ki Rakai San nang Tlatah Duri(Dumai-Riau)wah numpak Dumai Exspres mangkat saka Dumai esuk tekan Batam sore terus nyabrang nanggonku, sekitar jam 18.00 wib tekan.
  Salam kenal.

  nuwun

 11. @ki ismoyo,

  sekitar jam 18.00 tekan??? yang mana yang ditekan ki 😀

 12. @ki sas,

  padahal sudah dikamuflase bahwa kesamaan nama hanya kebetulan saja, ternyata malah ngaku 😀

 13. @nyi nunik

  hebaaaat, sudah berapa malam nglembur nyi???

  njenengan punya doping apa???

  mbok saya dibagehi 🙂

 14. @Ki Banuaji

  Tinggal pilih sing dikersaake sing endi Ki?
  ngandap, ngiwo, nengen, nduwur apa sing ******
  maksudnya sampai di daerah saya tinggal.
  githu lho Ki !

  Ki Banuaju senengane mbanyol he he he.

 15. ing wilayah jambi, taun 1980-an akeh kayu jati peteng (sing ora lengkap surat-surate) saka dhaerah riau. ki pandanalas lan anak buahe watara jam sewelas bengi nganakake razia ing jalan raya jambi-riau. ya ana sing kecekel tenan, merga surat-surate kurang lengkap.

  sabanjure ana truk saka jurusan riau dikongkon minggir karo ki pandanalas, terus ditliti muatane karo anak buahe, jebul dudu kayu jati ning watu. terus anak buahe ki pandanalas menehi isyarat tangan kaya wong dadah (karepe: dudu kayu).

  ki pandan tanggap, terus takon sopire truk, “iki nggawa apa?” olehe takon rada seru merga kebrebegen swarane mesin truk.

  “mbeta sela, pak ndhan (komandan-red).” jawabe uga seru.

  kocapa, krungune kapolsek nggawa tela. “ya, njaluk sithik wae!!”

  sopir banjur mbengoki kernete supaya ngudhunake sebageyan muatane. si kernet gage tumandang, ngudhunake watu limang prongkal. bukk…bukk….gedebukk….gedebukk…. swarane watu ceblok ana lemah. bubar ngono gas dipancal, truke bablas mlayu mengidul.

  bareng weruh apa sing diudhunake, ki pandan gemreneng, “woo… kurang ajar, komandan kok dikongkon mangan watu!!”

  kesamaan nama, sekali lagi hanya kebetulan saja dan tidak ada kesengajaan :mrgreen:

 16. @ki ismoyo

  itu sebenarnya bermula dari quote ini ki,

  jika anda tidak ingin menderita…
  …jangan bermurung diri

  mainkan humor. tertawalah. santailah. be happy. hal ini adalah metode “charger “ kesehatan yang membuat umur lebih panjang. mereka yang selalu gembira memiliki sesuatu yang dapat memperbaiki lingkungan dimanapun mereka tinggal. humor menyelamatkan kita dari pertolongan dokter. kegembiraan adalah suatu therapi yang menyehatkan dalam kehidupan.

 17. lukir, ganti penjaga…

  selamat malam para cantrik, selamat beristirahat dan selamat meronda bagi yang bertugas…

 18. Kulonuwun … selamat malam para sanak kadang semua yang sedang bertugas di malam yang hening ini.
  Gardu ronda kok sepi … pada kemana ya? Pada lagi keliling padepokan barangkali, atau pada mesu diri?
  Ya sudah kalau begitu tak tiduran di cakruk ronda saja sambil mendengarkan dagelan Pak Basiyo alm.

 19. Di Hanoi juga sudah tengah malam

 20. ronda lagi …. 9 cantrik sedang berjaga di gardu ronda padepokan …. jenang alot dan wedang sere …

 21. mau saya temani Ki Agung?
  😀

 22. Selamat malam Nyi Rara Hoyi, Ki Mentok dan Nyi Dwani yang barusan menyempatkan diri hadir di cakruk ronda.
  Lho … Nyi Dwani juga mau ikut ronda juga tho 🙂

 23. saya hadir lagi ki AR

 24. Sugeng ndalu Ki Manahan.
  Sugeng rawuh di cakruk ronda.

 25. @ki Agung,
  sekarang khan jaman emansipasi,
  di Bangsal Perawatan rumah sakit saat ini juga banyak teman2 yg lagi ronda

 26. Ya baguslah kalau begitu Nyi, di rumah sakit mana Nyi?

 27. kula nuwun….. nderek lenggah ting gardu… bibar keliling ronda….

 28. Ki Kimin, sugeng rawuh.
  Monggo dipun sekeca’aken lengahipun.

 29. @ Ki Agung
  Maturnuwun ki…..

 30. matur nuwun ki AR, kula tilar mlampah2 rumiyin.

 31. Sederek2 kulo nderek ndlosor wonten padepokan tasek wonton panggonan mboten nggeh?

 32. wah ki alGhors, mboten mirsani FB ki :).

 33. Nimbrung ….. sederek sedoyo …… manawi taksis gadah kopi …. ya matur nuwun ….,

  Sugeng ronda Ki Kimin, Ki Agung, Ki Manahan lan Ki alGhors.

 34. Sugeng rawuh Ki Widura soho Ki alGhors, monggo dipun sekeca’aken anggenipun pinarak wonten cakruk ronda mriki sinambi nyruput kopi ginastel kalian ngedapi wajik ketan.

 35. Ki AR, nyuwun wajik-ipun, wah lumayan ki, wis suwe ora ngrasakke wajik ketan. Dadi kelingan tembang:
  Bapak Pocung,
  wajik klethik warung gunung,
  rokok iradika,
  gandhos gurih ing Gebalen,
  ….
  teruse kok lali aku ya?

 36. Terusane … ngene …

  Bapak Pocung,
  Dudu lutung dudu lateung …
  polahe … la koyo ngono ….
  blusak blusuk mlebu sarong …

  …. terusane kok lali aku yo?

 37. sarunge sopo sing dileboni kekekekek, Ki Widura sampeyan rencange Basuki nggih?

 38. Ki Manahan, monggo dipun kedapi wajik ketan’ipun. Tasih kathah kok ki.
  Nyuwun sewu, kulo kok mboten kemutan tho nggih tembangipun. Mbok menawi sedherek-sedherek sanesipun sami kemutan tembang punika, monggo dipun lajengaken.

 39. Hahaha … Ki Widura kok ono-ono wae. Mangke menawi lutungipun dugi mriki lak blaen tho.

 40. Terusane ngeten Ki Widura:
  Prapteng wisma si pocung njaluk dipenthung.

 41. Ki AR, tembang punika saking buku Cersil: Pangeran Samber Nyawa, karya Bp. Sri Hadijoyo (?). Bapak saya dulu punya bukunya jilid 1-15. Bagus juga.

 42. Ki Manahan, njenengan kagungan buku cersil Jawa kathah nggih? Menawi buku Naga Siluman Sawer Wulung, lan Naga Geni Mahesa Wulung gadhah mboten? Bapak kulo rumiyin kagungan ananging mboten lengkap amargi sami ketlisut.

 43. Naga Siluman Sawer Wulung, kaliyan Sawer Wulung, rumiyin bapak nggih kagungan. Naga Geni mboten wonten, ingkan wonten liyanipun, kados: Pelangi di Langit Singasari, Bara di Atas Singgasana, Sepasang Naga di Satu Sarang. Bende Mataram komplit. Mboten ngertos sakpunika wonten pundi, wong ibu sampun sepuh, nggih mboten wonten ingkang ngopeni.

 44. Ki Manahan, Ki AR …… mbok ojo gawe ngiler …. aku tho! ….. Sak jane wis suwe ngincer …… cersil-2 iku kabeh ….. nanging bingung carane …. golek….

 45. @Ki Manahan
  Wonten kabar nopo teng FB Ki Manahan?

  @Ki Widura
  Monggo Ki disekeca’aken akher2 ini kulo kok jarang liat njenengan comment ya?

  Wach Ki AR keliatannya enak nie wajik ketannya.

 46. Sami Ki, rumiyin ndalemipun bapak ingkang wonten Solo dipun dadosaken asrama mahasiswa saking Kalimantan. Kathah buku-buku cersil Jawa ingkang sami ketilar wonten gudhang lajeng ketlisut.

 47. Ki alGhors, lha monggo tho. Masih banyak lho wajiknya. Kopi ginastel yo wonten kok.

 48. Mohon pamit dulu kisanak semuanya, suara azan telah berkumandang. Mau melaksanakan kewajiban dulu.

 49. Hehehehe nggeh2 Ki…
  Monggo Ki AR, jangan lupa do’anya buat saya ya Ki?

 50. Ki alGhors,
  Ngancani garwoku sing nembe ditilar ramanipun …. wangsul neng ngarsaning Gusti Allah, ..

  Nembe dino niki saged lungo cakruk.

  # ikut ber bela sungkawa ya Ki..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: