Buku 64

Mohon maaf Kitab 64 gundul. Bagi yang punya kovernya tolong disharing.

Kitab 64: adbm-jilid-064

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 23 November 2008 at 07:23  Comments (83)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-64/trackback/

RSS feed for comments on this post.

83 KomentarTinggalkan komentar

 1. “Pandan Alas!…..”

  “Hadir…… paling ngarep”

  • Wah…..wis patang taun kepungkur 😐

   • Patang tahun punjul 6 jam

 2. Bondan nomor 2 lho…

 3. Halah, ..kok masih sepi?
  (celingak-celinguk, ..)

  Mbalik ae nang gandok no 62, sopo ngerti wis mulai dibagek raskit (=rangsum kitap) ..

 4. Mancing di lapak empat neh. Pasti dapet ikan adbm
  64 ki-LoH.

 5. yo’opo iki kok podho ngantri ndek kene seh?yo wis aku tak melok antri pisan yo

 6. Aku yo melu ngantri jg ach…

 7. Jaman gemiyen (dulu) saya nunggu adbm 1 bulan 1 jilid dengan sabar. Total 396 jilid= +/- 400 bln atau +/- 33 th?
  Sekarang saya sudah sepuh nunggu ADBM 1 jilid 1 hari saja kok nggak sabar ya……hehe

  Matur nuwun para kisanak pengasuh padepokan ADBM

 8. Nyuwun sewu Ki DeDe…saya ikut ngantri dengan sabar dan sekalian absen….

  Matur suwun kagem Ki Dede beserta para cantrik…

  GD: Hla mbok monggo. Yang tertib dan jangan sampai membuat kisruh ya.

 9. Sepertinya daku harus ikut ngantri nih….

  Daku ABSEN Ki Lurah…

 10. absen pagi2

 11. Ki Slamet76,… lah cantrik2 engkang nenggo2 wonten padepokan niki pancenipun injih sampun sepuh2 koq, tuwin sampun pernah mengikuti serial meniko.

  Menawi sak niki taksih kathah engkang ngangsu kawruh wonten padepokan, jalaranipun injih badhe “menyempurnakan” kawaskitanan engkang sampun dangu mboten dipun asah.

  Menawi kepareng, sakjatosipun panjenengan meniko yuswonipun pinten njih…?

 12. nyuwun sewu ki gede……
  perkembangan retype sakmeniko sampun dugi pundi nggih..

  nembe wangsul saking “Dinas Luar”,
  wah.. jebul kula pun ketinggalan kalih jilit.

  GD: Komplit sudah s/d Jilid 61. Jilid 62 lagi digarap sama Ki Pedo, 63 oleh Ki Prastawa. Tapi yg sudah sempat diposting kalau nggak salah baru s/d Jilid 56 apa 57. Apa mau pesen jilid 64?

 13. oke… siap

 14. Ki Pandanalas,
  Waduh, nyuwun ngapunten kulo mboten saget kromo (maklum kawit lahir dumugi sakmeniko kulo manggen teng luar Jateng & Jatim). Sakmeniko kulo mpun 51….hehe, nek penjenengan pinten?

 15. Sekarang ada virus yang mengancam di sekeliling kita. Ganas, tidak terdeteksi oleh alat-alat kedokteran yang canggih dan belum ada antivirus yang mampu mendeteksi varian virus itu. Hanya para ahli sepakat untuk menamai virus tersebut adalah varian baru jenis virus yang menyerang otak manusia dengan nama “VIRUS ADBM”

 16. Ikut duduk manis

  ngantri

  Ki KontosWedul

 17. Mo kena virus mo enggak yang penting ikut ngantri…

 18. Betul,virus itu selalu menjakiti diriku.
  Paling tidak beberapa kali setiap harinya.
  Pagi hari aku demam,kemudian tengah hari demam lagi,sore demam sampai malam biasanya demam lagi.
  Pernah suatu hari demam itu menjangkiti sampai 10x,kalo tidak salah pada saat nunggu datengnya jilid 57.
  Obatnya ???.
  Bila cover sudah muncul,biasanya agak mendingan.
  Nah ini aku demam lagi..nungguin jilid 64.

  Pusiiing…..

 19. Jam pat setangah limo
  sewidak papat dalem tenggo ki DD

  nuwunsewu tiyang luar jawi namung saget ngrusuhi kemawon
  nyuwun pangapunten kiai

 20. heem… kini aku cuma bisa mengangguk-angguk lagi…
  kenapa demam bisa mengerti akan waktu?

 21. Matur Suwun Ki Slamet, salam tepang. Sak jatosipun njih boso kromo kulo takseh belepotan (mpun suwi mbukak alas teng Swarnabumi nanem jagung sinambi nglatih Pandan Wangi).
  Nyuwun ngapunten dumateng poro cantrik menawi kromonipun campur bawur. (Wong boso kromonipun niki autodidak midangetaken pagelaran wayang kulit)

  Nek umur kulo njih namung benten sekedik. Kulo mpun 34 thn, … Mekaten Ki Slamet…pareng badhe budal ngudi dunungipun jilid 64

 22. Monggo2 ingkan badhe dherek ngupoyo ingkang saking branangipun manah kito sedoyo..supados enggal2 ngleremaken sedoyo ingkan wigati mandap wontening sanubaru ingkang sumeleh, sumenbyak.mbok bilih sumangke kito sedoyo kedah ngandarbeni manah ikang wiyar amargi saking laminipun para pambagya lan pamiarso hanenggani rawuhipun ingkang katelak satrio piningit jilid 64.

 23. Jilid 63 berceritera tentang persiapan tawuran antara ….
  Kalo Polisi jaman sekarang, untuk mengatasi demo biasanya ditangkap (diamankan) dulu provokatornya (Wito).
  Apa ini yang nantinya di jilid 64 yang akan dipakai SHM sebagai jalan keluarnya. Kita tunggu saja jilid 64 itu.
  Regards,
  Ki Truono Podang

 24. barusan nengok langsung ada ransum kitab 64. makasih ki Gde

 25. Tengkiu Ki DD..

 26. //..yach.. biar kata Ki Gde Menoreh orang sakti sing pilih tanding, pinunjuling apapak, lan sing mumpuni olah kanuragan, ning nek lagi ngantuk piye maneh..yo sare to..!
  Untung cantrik2e akeh sing nunggoni, durung sakpenginang lehe sare dumadakan kroso wis digugah..mak gragab, karepe nyandak mouse ngurupke komputer, jebule sing kesenggol gelas isine wedang kopi..wedange kopi mutahi jenang alot sing didekek cedhake gelas lan diwadahi piring kertas..akhire ora enak kabeh..sambi ucek2 mripat..jenang alot dipliriti alon2, sebab ketemplekan kertas sing dianggo tatakan, kanti pangarep2 sebagian isih iso dirasake enak..
  Kanti sareh, Ki Gde ngendiko marang cantrike sing sebagian kroso wedi, malah ono sing mlipir2 ngadohi kamar kerjane Ki Gde..”Cantrikku kabeh sing tak tresnani, suk maneh nek arep nggugah aku, ojo nganggo dihoyog-hoyog awakku yo..Keporo sesuk tuku jam beker bae, dimen aku ora pati kaget..”
  Cantrik sing paling tuwo, mangsuli ora kalah sarehe “Nyuwun sewu ngapunten Ki, mawantu-wantu boten njarag bade ngagetaken Ki Gde, namung ing pangangkah bade ngaturi uningo, bilih wekdal sampun radi telat anggenipun ngedalaken kitab wulangreh jilid 63 lan salajengipun”
  “Hhmm..Yo, yo..aku yo wis rumongso, ning yo kuwi ojo dho nggege mongso, lha wong jenenge wae kitab kanuragan..nek kowe kabeh dho kesusu..malah tondone ra keconggah, duno dungkape malah tumpang suh ngelmune, sebab poro winasis, para sarjono, lan poro sudibyo, wis nate medhar sabdo manowo ngelmu iku kelakone kanti laku..lha nek lakumu wae dho isih timak-timik, rak tondone malah ora tekan sedyo, sebab sedyone dho mbalenjani.. rak ngono to?”
  Cantrik kabeh dho manthuk-manthuk tondo setuju, nanging karo nggatekke astane Ki Gde..sing nggregeli, karo grayah-grayah nyandak permen sing rasane kopi…//

 27. matur nuwun kiai

 28. matur nuwun ki gede

 29. Welah kok soyo sue sing ngometari soyo sitik.?(28 comment)
  Biyen naliko ngenteni njedule jilid 57 iku nganti 130 comment luwih…
  Btw matur nuwun sanget kulo aturaken dateng Ki DD.

  Salam

 30. setor jilit 64

  β€œBEBAHU Kademangan Semangkak agaknya telah mengalami kesulitan mengendalikan anak-anak mudanya. Tetapi masih juga dapat dicoba” berkata paman Wita.

  GD: ….. dst (sudah dipindah ke pendopo utama. Suwun Ki Goenas)

 31. Suasana menjadi semakin panas. Ki Jagabaya Semangkak yang tidak banyak berbicara seperti kebiasaannya sehari, melangkah maju dengan wajah yang membara. Tiba-tiba saja ia memutar kerisnya sambil berteriak β€œKalian, kalian akan melawan aku?”

  GD: ….. dst (sudah dipindah ke pendopo utama)

 32. Demikianlah Swandaru dan Agung Sedayu benar-benar telah mengelilingi Kademangan Sangkal Putung tanpa ada yang dilampauinya. Terutama padukuhan-padukuhan yang terdekat dengan induk Kademangan, yang telah mengirimkan beberapa orang anak-anak mudanya untuk pergi ke Sangkal Putung, berdiri berderet-deret ditepi parit.

  GD: … dst (sudah dipindah ke pendopo)

 33. Napak tilas , ………………..

  • nginthil sak wingkinge Ki HaryaoM.

   • nginthil mburine ki mbleh

    • Nderek menginthili karo nginjen Sekar Mirah gojeg , Mugo ora konangan karo Agung Sedayu ..

     • ouw ouw kamu ketahuan …

      • Wela ki Kertoyuda nembe jelungan , he he he he …….

       • He..gelungan ?
        ..mboten..ah.. 😳

        • Harak kecandhak ….

 34. Mlayu dhisik ah ( wedi dibandhem klompene Sekar mirah )

  • halah…paling mlayu…nyedek-i πŸ˜€

   • Sinten niku sing dicedhaki ??????????

    • ki satpam

     • HAh ..????????

      • huduk ta ki

       • Ya nggak la yooww , la wong podho nduwene bedhil .

        • hihaaaa bedile sing swarane ra banter kae to

 35. Bedil opo pistol…? πŸ˜€

  • wah ki kartu ki jaaaan mesti detil pertanyaane

 36. Bedul…eh…betul ! πŸ˜€

  • Leres ki , bedhile pancen ra iso muni , ning niki bedhil saestu niku lho sing nggo golek manuk emprit

   • wah waaah manuke ki bumi isok nggo nggolek bedil ?
    mantap tenan πŸ˜€

    • pancen oye , lha wingi niku angsal bedhil sing keno nggo nginjen barang niko lho .

     • lha niku bedhile wonten tatone nopo mboten ki ?

      • wonten Ki AS,
       gambare kupu2
       (kupu2 yg lucu)

       Lha njenengan kok pirsa ?
       mirsani teng pundi to Ki..?

       • Hayo kadenangan yen sih dho seneng nginjen ihik..ihik..ihik…….

        Monggo ki Menggung sareng-sareng sami nginjen ihik..ihik..ihik …

        • tulung injenke ki mangku, mangke kulo tenggo sms mawon

        • Mengko pas trimone…bukansms? πŸ˜€

 37. Nggo ki sms pun dikirim niku lho sms e pun saged diinjen

  • halah sing ketok malah susuh gagak hahahaaaa

   • Ngagem tesmak ki mangke nak saged cetho welo-welo …….

    • sms tesmak teng pundi….!!?? kulo tumut pesen
     setunggal.

     nggo nginjen ben jelas, kinclong-kinclong welo2

     • Ki Menggung lan ki Gembleh kulo njih pun esen ning semayane bibar Riyadin .

      • Lha menawi bakda Riyadin selak Ni Sinden’e mBlayu lho Ki Mangku.
       Terus tesmak’e badhe dingge nginjen napa..?

       • Ature ki Abdus ngge nginjen nopo mawon sing saged diinjen , utama niku lho gambar sing njero S.M.S

        • Bukansms…???

         • b
          u
          k
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          a
          n

          • πŸ˜€

          • k
           i

           k
           a
           r
           t
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u
           u

       • Lho…taksih bukan tho….berarti buaan..sms πŸ˜€

        • Walah sekesuk njepluk udan ra terang .

        • Wah..sekesuk panjenengan di udani Ki…? πŸ˜€

         • Senes di udani ki Menggung ning di trocohi

          • r
           a

           d
           i
           u
           d
           a
           n
           i

           w
           o
           n
           g

           m
           a
           l
           a
           h

           n
           g
           u
           d
           a
           n
           i

           k
           o
           k

 38. Wah iki yo kleru neh , la wong sarunge ki Menggung yo melu teles kabeh ngono kok .

  • jiaaah ojo banter-banter ki, ndak krungu ki satpame

   • bisik-bisik wae

    • ssssssssssssssttttttttttttttttt


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: